جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


A Yield Line Compnent Method for Bolted Flange Connections
ناموجود
رایگان

A Yield Line Compnent Method for Bolted Flange Connections


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
اتصالات پیچی غالبا برای انتقال کشش به اعضای بال پهن استفاده می‌شود. مقاومت این اتصالات با روش ذکر شده در چاپ ۱۳ AISC محاسبه می‌شود که حالات حدی گسیختگی کششی بلت‌ها و کمانش بال را چک می‌کند. این روش فقط برای فاصله ی مشخص بین پیچ‌ها و از لبه کاربرد دارد. این مقاله در مورد تعیین مقاومت خمشی محلی بال، در اعضای بال پهن با استفاده از روش خط تسلیم، صحبت می‌کند...