فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای ناشر سیرنگ
جستجوی کتاب:
انتشارات سیرنگ
Design and Analysis of Connections in Steel Structures: Fundamentals and Examples - Alfredo Boracchini
Alfredo Boracchini
نسخه چاپی
دیجیتال
۳۰,۰۰۰
۴۰
۱۸,۰۰۰ تومان
Architect's Drawings: A selection of sketches by world famous architects through history - Kendra Schank Smith
Kendra Schank Smith
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰
۳۰
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۵ ترفند پنهان اینستاگرام که باید بدانید - Lindsay Kolowich
Lindsay Kolowich
نسخه چاپی
۱۲۰ تومان
دیجیتال
۵,۰۰۰
۴۰
۳,۰۰۰ تومان
آموزش کاربردی وب و CSS3 - فردوس رسولی
فردوس رسولی
نسخه چاپی
۱۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱,۰۰۰
۵۰
۵۰۰ تومان
اصول مهندسی ژئوتکنیک - مهندسی پی - Braja M. Das
Braja M. Das
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰
۶۰
۸,۰۰۰ تومان
نظم و بی نظمی در معماری - محمدرضا بمانیان، آرین امیرخانی، محمدرضا لیلیان
محمدرضا بمانیان، آرین امیرخانی، محمدرضا لیلیان
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۹,۰۰۰ تومان
Manual for analysis  design using ETABS - Structural Department Atkins
Structural Department Atkins
نسخه چاپی
دیجیتال
۸,۰۰۰
۴۰
۴,۸۰۰ تومان
آشنایی با شبکه تاریک وب: دنیای خلافکاران اینترنتی - مسعود واعظ
مسعود واعظ
نسخه چاپی
دیجیتال
۸,۰۰۰
۴۰
۴,۸۰۰ تومان
ترفندهای تلگرام - محمد هادی حسینی
محمد هادی حسینی
نسخه چاپی
دیجیتال
۷,۰۰۰
۵۰
۳,۵۰۰ تومان
راهنمای بازاریابی محتوا برای افراد مبتدی - جی ادز
جی ادز
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۹۰۰ تومان
درباره اسکیس معماری - رضا عسگری پور، معصومه موسوی نژاد، سیما شاوردی
رضا عسگری پور، معصومه موسوی نژاد، سیما شاوردی
نسخه چاپی
دیجیتال
ایستایی و فن ساختمان ویژه معماران جلد - مجتبی فاطمی
مجتبی فاطمی
نسخه چاپی
دیجیتال