فروشگاه کتاب

فهرست کتابها معماری طراحی نما
جستجوی کتاب:
کتابهای با موضوع طراحی نما
تعداد کتابها: ۵۶ عدد
Architect's Drawings: A selection of sketches by world famous architects through history - Kendra Schank Smith
Kendra Schank Smith
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰
۳۰
۱۴,۰۰۰ تومان
نظم و بی نظمی در معماری - محمدرضا بمانیان، آرین امیرخانی، محمدرضا لیلیان
محمدرضا بمانیان، آرین امیرخانی، محمدرضا لیلیان
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۹,۰۰۰ تومان
Gaudi - Jeremy Roe
Jeremy Roe
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۸,۰۰۰
۴۰
۱۰,۸۰۰ تومان
کتاب دوم معماری (بانک سوالات تألیفی) - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۰۰,۰۰۰
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری هفدهم مبانی بازسازی پس از سانحه - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۰۰,۰۰۰
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری پانزدهم تست تألیفی - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۸,۰۰۰
۱۰
۲۵,۲۰۰ تومان
دیجیتال
معماری چهاردهم دانش فنی معماری (2) - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۱۸,۰۰۰
۱۱
۱۶,۰۲۰ تومان
دیجیتال
راهیان ارشد معماری سیزدهم دانش فنی معماری - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۱,۰۰۰
۱۰
۱۸,۹۰۰ تومان
دیجیتال
معماری دوازدهم دروس فنی ساختمان ایستایی - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۵۰,۰۰۰
۱۰
۲۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری سوم دروس فنی ساختمان (3) عناصر و جزئیات - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۰۰,۰۰۰
۹۱
۱۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری دوم دانش فنی معماری (2) تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۳,۰۰۰
۱۰
۲۰,۷۰۰ تومان
دیجیتال
معماری اول دروس فنی ساختمان شناخت مواد - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۱۸۰,۰۰۰
۱۰
۱۶۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال
جزئیات ارتقا دهنده معماری - محمود گلابچی، احسان سروش نیا
محمود گلابچی، احسان سروش نیا
نسخه چاپی
۱۱۰,۰۰۰
۲۰
۸۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی در معابر و زمین های شیب دار - مهدی دریانی
مهدی دریانی
نسخه چاپی
دیجیتال
۳۵۰,۰۰۰ تومان
از خاک تا خشت: (خشت از دیدگاه معماری و مردم شناسی) - حسین مسرت
حسین مسرت
نسخه چاپی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری اول دروس فنی ساختمان 1 - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۱۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری دوم دانش فنی معماری 2 - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۳,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری سوم دروس فنی ساختمان 3 - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۴,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری هفتم درک عمومی معماری منظر - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۳,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ایستایی و فن ساختمان - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۸۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تنظیم شرایط محیطی ویژه انرژی معماری - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۷۷,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی فنی و اجزا ساختمان 1 - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تاسیسات ساختمان - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی فنی و اجزا ساختمان 2 - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سیستم های ساختمانی در معماری - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری پانزدهم بانک سوالات معماری - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بانک سوالات تالیفی معماری کنکور دکتری کتاب دوم - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۱,۰۰۰ تومان
دیجیتال
خانۀ سبز، گرایشهایی نو در معماری پایدار - آلانا استنگ، کریستوفر هاسورن
آلانا استنگ، کریستوفر هاسورن
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهنمای جامع مهندسی سازه برای معماران - پیت سیلور، ویل مکلین، پیتر ایوانز
پیت سیلور، ویل مکلین، پیتر ایوانز
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
روش‌ های تحقیق در معماری - لیندا گروت، دیوید وانگ
لیندا گروت، دیوید وانگ
نسخه چاپی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
فناوری های نوین ساختمانی - محمود گلابچی،حامد مظاهریان
محمود گلابچی،حامد مظاهریان
نسخه چاپی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
روش طرح و ساخت با رویکردهای 3034 Turnkeyو EPC وBOT و Bridging - سیدنی لوی
سیدنی لوی
نسخه چاپی
۹۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
درک رفتار سازه ها - فولر مور
فولر مور
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین - آن. آر. بییر، کاترین هیگینز
آن. آر. بییر، کاترین هیگینز
نسخه چاپی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بتن - سیدنی میندس، فرانسیس یانگ، دیوید داروین
سیدنی میندس، فرانسیس یانگ، دیوید داروین
نسخه چاپی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی دکوراسیون 101 آشپزخانه - بریجت بدوانو
بریجت بدوانو
نسخه چاپی
۸۹,۲۵۰ تومان
دیجیتال
پروژه های هتل - امیر سرمدنهری، سیدمحسن کاردان
امیر سرمدنهری، سیدمحسن کاردان
نسخه چاپی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری، باغ و منظر - هما ایرانی بهبانی
هما ایرانی بهبانی
نسخه چاپی
۷۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال
روش های تحقیق در معماری - دیوید وانگ، لیندا گروت
دیوید وانگ، لیندا گروت
نسخه چاپی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال