فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای اساتید مهندس علی سینا مباشرزاده ماهانی
جستجوی کتاب:
استاد مهندس علی سینا مباشرزاده ماهانی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک | مهندس محاسب و پیمانکار سازه‌های فولادی، بتنی و صنعتی | طراح و مشاور ژئوتکنیک | زمینه تخصصی: سازه‌های فولادی، فونداسیون‌های سطحی و عمیق، بهسازی خاک، گودبرداری و سازه‌های نگهبان و دیوارهای حائل
راهنمای نرم‌ افزار OpenSeesPL - علی سینا مباشرزاده ماهانی، سید محمد هاشمی، محمد معین وکیلی
علی سینا مباشرزاده ماهانی، سید محمد هاشمی، محمد معین وکیلی
نسخه چاپی
۴۰,۰۰۰
۲۵
۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ستون سنگی و نقش آن در بهسازی خاک - علی سینا مباشرزاده ماهانی
علی سینا مباشرزاده ماهانی
نسخه چاپی
۳۰,۰۰۰
۱۷
۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال