فروشگاه کتاب

فهرست کتابها عمران سایر رشته های عمرانی
جستجوی کتاب:
کتابهای با موضوع سایر رشته های عمرانی
تعداد کتابها: ۹۸۵ عدد
طراحی و ارزیابی پل‌های راه و راه‌آهن - جلد چهارم: ارزیابی آسیب‌پذیری و بهسازی لرزه‌ای پل‌ها - امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی و ارزیابی پل‌های راه و راه‌آهن - جلد سوم: طراحی سازه‌ای پل‌ها به کمک نرم‌افزار CSi Bridge - امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی و ارزیابی پل‌های راه و راه‌آهن - جلد دوم: مدل‌سازی و تحلیل سازه‌ای پل‌ها به کمک نرم‌افزار CSi Bridge - امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی و ارزیابی پل‌های راه و راه‌آهن - جلد اول: مفاهیم بنیادین - امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جلد سوم ترجمه مقررات AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 7th Ed, 2014 - موسسه َAASHTO آمریکا
موسسه َAASHTO آمریکا
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جلد دوم ترجمه مقررات AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 7th Ed, 2014 - موسسه AASHTO آمریکا
موسسه AASHTO آمریکا
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جلد اول ترجمه مقررات AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 7th Ed, 2014 - موسسه AASHTO آمریکا
موسسه AASHTO آمریکا
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ترجمه دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای سازه‌های بزرگراهی ایالات متحده، بخش اول: پل‌ها- دستورالعمل FHWA-06 - موسسه FHWA آمریکا
موسسه FHWA آمریکا
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۷۵,۰۰۰
۳۴
۵۰,۰۰۰ تومان
تحلیل و طراحی لرزه ای پل - محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰
۷۵
۳۰,۰۰۰ تومان
آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (2800) - کمیته دائمی بازنگری آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله
کمیته دائمی بازنگری آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله
نسخه چاپی
۲۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۴,۵۰۰
۱۰۰
رایگان
تحلیل حوادث ریلی با رویکرد پیشگیری - حمید رحیمی، مهدی شایسته
حمید رحیمی، مهدی شایسته
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲,۰۰۰
۳۰
۸,۴۰۰ تومان
راهنمای پیاده سازی راه‌آهن تندرو - مارسل ژورنه
مارسل ژورنه
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲,۰۰۰
۳۰
۸,۴۰۰ تومان
روش های مختلف افزایش فعالیت پوزولانی مواد جایگزین سیمان - آزاده عسکری نژاد، طیبه پرهیزکار، عليرضا پورخورشیدی، فهيمه فیروزیار
آزاده عسکری نژاد، طیبه پرهیزکار، عليرضا پورخورشیدی، فهيمه فیروزیار
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰
۲۵
۷,۵۰۰ تومان
بتن خودتراکم - دکتر پرویز قدوسی، دکتر علی اکبر رمضانیان پور، دکتر محمد شکرچی زاده، دکتر محسن تدین، دکتر طیبه پرهیزکار، دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید، مهندس امیر مازیار رئيس قاسمی
دکتر پرویز قدوسی، دکتر علی اکبر رمضانیان پور، دکتر محمد شکرچی زاده، دکتر محسن تدین، دکتر طیبه پرهیزکار، دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید، مهندس امیر مازیار رئيس قاسمی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲,۰۰۰
۳۰
۸,۴۰۰ تومان
اصول مهندسی ژئوتکنیک - مهندسی پی - Braja M. Das
Braja M. Das
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰
۶۰
۸,۰۰۰ تومان
تحلیل های مکانی با Arc GIS - اریک پیم پلر
اریک پیم پلر
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۵,۰۰۰ تومان
هندبوک کنترل هدررفت آب- جلد 1 - جولیان تورنتون، رینهارد استورم، جورج کونکل
جولیان تورنتون، رینهارد استورم، جورج کونکل
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰
۶۷
۴۰,۰۰۰ تومان
چاهها و گمانه های آب- جلد 1 - بروس میستیر و همکاران
بروس میستیر و همکاران
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰
۶۷
۴۰,۰۰۰ تومان
هندبوک تصفیه آب دگرمونت- جلد 1 - جین ماری روول و همکاران
جین ماری روول و همکاران
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۷۴
۴۰,۰۰۰ تومان
تصفیـه و استفـاده مجدد از فاضـلاب (سیـد قسیـم)- جلد 1 - سیدقسیم
سیدقسیم
نسخه چاپی
دیجیتال
۸۰,۰۰۰
۹۷
۳,۰۰۰ تومان
Structure and Architecture, 3rd Edition - Angus J. Macdonald
Angus J. Macdonald
نسخه چاپی
دیجیتال
۳۵,۰۰۰
۴۰
۲۱,۰۰۰ تومان
تحلیل تنش و نیرو در سازه (جلد اول) - T.H.G. Megson
T.H.G. Megson
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲,۰۰۰
۲۱
۹,۵۰۰ تومان
اصول متره و برآورد - امید امیری، فرهنگ اشافی
امید امیری، فرهنگ اشافی
نسخه چاپی
۳۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال
رایگان
زلزله برای مهندسان - محمدرضا تابش پور
محمدرضا تابش پور
نسخه چاپی
۳۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
رایگان
زلزله برای معماران - محمدرضا تابش پور
محمدرضا تابش پور
نسخه چاپی
۸۷,۰۰۰ تومان
دیجیتال
رایگان
آموزش کاربردی محاسبات ساختمان - مهندس محمدرضا طباطبایی
مهندس محمدرضا طباطبایی
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
رایگان
هیدرولوژی (اصول . تحلیل . طراحی) - ابراهیم جباری، بهروز خادم رابع، حامد سرکرده
ابراهیم جباری، بهروز خادم رابع، حامد سرکرده
نسخه چاپی
۷۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
رایگان
آشنایی با ArcGIS PRO 2.8 - مايكل لاو، امي كولينز
مايكل لاو، امي كولينز
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
فرهنگ حقوق ثبت اسناد و املاک - شهرناز فلسفی
شهرناز فلسفی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰ تومان
فرهنگ لغات، اصطلاحات و متون حقوق محيط زيست دريايی - شهرناز فلسفي
شهرناز فلسفي
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰ تومان
آمار فضایی و زمین آمار - يونگوان چون، دانيئل ا گريفت ريچارد، وبستر، مارگارت ا اليور
يونگوان چون، دانيئل ا گريفت ريچارد، وبستر، مارگارت ا اليور
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲,۰۰۰ تومان
نقشه برداری به روش تعیین موقعیت ماهواره ای - هوبرت جان لیکرکرک
هوبرت جان لیکرکرک
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰ تومان
کاربرد سنجش از دور راداری با دریچه مصنوعی درمطالعه مخاطرات محیطی - ایوب محمدی، هیمن شهابی
ایوب محمدی، هیمن شهابی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰ تومان
بارگذاری سازه ها جلد 2 (نسل جدید کتاب های آزمون نظام مهندسی) - زضا کامرانی راد،محمد آهنگر،حسین فراهانی
زضا کامرانی راد،محمد آهنگر،حسین فراهانی
نسخه چاپی
۱۱۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ضوابط طراحی و اجرایی والپست - حسین ذوالفقاریان
حسین ذوالفقاریان
نسخه چاپی
۹۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهندسی فاضلاب متکف 2014؛ تصفیه و بازیابی منابع- جلد 1 - جورج تیچبانوگلوس و همکاران
جورج تیچبانوگلوس و همکاران
نسخه چاپی
دیجیتال
۴۰,۰۰۰ تومان
روش‌های حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت - شهریار محمدکریمی،شهرام محمد کریمی،نادر عربشاهی
شهریار محمدکریمی،شهرام محمد کریمی،نادر عربشاهی
نسخه چاپی
۷۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دستیار مهندس مشاور در امور پیمان و رسیدگی - وحید جعفری تاشان
وحید جعفری تاشان
نسخه چاپی
۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ایمنی در پروژه‌های عمرانی - حسنعلی مسلمان یزدی
حسنعلی مسلمان یزدی
نسخه چاپی
۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
اجزاء محدود در آب‌های زیرزمینی - رضا عطارنژاد،امیر رباطی
رضا عطارنژاد،امیر رباطی
نسخه چاپی
۲۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال