فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای ناشر سری عمران
جستجوی کتاب:
انتشارات سری عمران
معادلات دیفرانسیل - مسعود مهدیان، مجید فرقانی
مسعود مهدیان، مجید فرقانی
نسخه چاپی
۴۳۸,۱۰۰ تومان
دیجیتال
ریاضیات عمومی 2 - مسعود مهدیان، عباس تاجیک
مسعود مهدیان، عباس تاجیک
نسخه چاپی
۴۳۸,۰۰۰
۵
۴۱۶,۱۰۰ تومان
دیجیتال
ریاضیات عمومی 1 - مسعودمهدیان، مجید فرقانی
مسعودمهدیان، مجید فرقانی
نسخه چاپی
۴۹۸,۰۰۰
۵
۴۷۳,۱۰۰ تومان
دیجیتال
مجموعه سوالات کنکور سراسری عمران - نادر فنایی، محمد آهنگر، ساسان امیرافشاری، مسعود مهدیان، حسین فراهانی، نیما ابراهیمی
نادر فنایی، محمد آهنگر، ساسان امیرافشاری، مسعود مهدیان، حسین فراهانی، نیما ابراهیمی
نسخه چاپی
۲۱۸,۰۰۰
۵
۲۰۷,۱۰۰ تومان
دیجیتال
نرم افزار SAP زیر ذره بین جلد دوم (طراحی سازه های حائل و انفجار) - امیرحسین نامی
امیرحسین نامی
نسخه چاپی
۳۸۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
نرم افزار SAP زیر ذره بین جلد اول (طراحی سازه های صنعتی) - امیرحسین نامی
امیرحسین نامی
نسخه چاپی
۴۸۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
نرم افزار Etabs 2016 زیر ذره بین (طراحی ساختمان های فولادی- جلد 2) - محمد آهنگر،محمدعلی تجلی، محمد حبیب نیا
محمد آهنگر،محمدعلی تجلی، محمد حبیب نیا
نسخه چاپی
۴۸۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مجموعه سوالات کنکور سراسری عمران - نادر فنائی، ساسان امیرافشاری، محمد آهنگر، زهرا آهنگر، حسین فراهانی، نيما ابراهيمي
نادر فنائی، ساسان امیرافشاری، محمد آهنگر، زهرا آهنگر، حسین فراهانی، نيما ابراهيمي
نسخه چاپی
۱۶۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معادلات دیفرانسیل - هدیان،مجید فرقانی،
هدیان،مجید فرقانی،
نسخه چاپی
۳۹۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ریاضیات عمومی 2 - مسعود مهدیان، مجید فرقانی
مسعود مهدیان، مجید فرقانی
نسخه چاپی
۳۹۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ریاضیات عمومی 1 - مجید فرقانی، مسعود مهدیان
مجید فرقانی، مسعود مهدیان
نسخه چاپی
۲۵۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
گرامر زبان عمومی در 50 روز - زهرا آهنگر
زهرا آهنگر
نسخه چاپی
۲۲۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
واژگان زبان عمومی در 100 روز - زهرا آهنگر
زهرا آهنگر
نسخه چاپی
۳۲۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
نگاه حرفه ای به آزمون کارشناسی رسمی (جلد اول) - مهندس احمد جوزدانی (کارشناس رسمی دادگستری)
مهندس احمد جوزدانی (کارشناس رسمی دادگستری)
نسخه چاپی
۳۴۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
واژه یاب حرفه ای آزمون اجرا  مکمل واژه یاب اجرا - احمد جوزدانی
احمد جوزدانی
نسخه چاپی
۴۴۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بانک سوالات آزمون نظارت - احمد جوزدانی
احمد جوزدانی
نسخه چاپی
۲۹۴,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بانک سوالات آزمون محاسبات - نادر فنایی،محمد آهنگر،احمد جوزدانی،ندا بزرگی،حسین فراهانی،مسیح مرادی
نادر فنایی،محمد آهنگر،احمد جوزدانی،ندا بزرگی،حسین فراهانی،مسیح مرادی
نسخه چاپی
۳۶۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه(بانک سوالات - ویژۀ نظارت و اجرا) - احمد جوزدانی
احمد جوزدانی
نسخه چاپی
۲۵۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سازه های بتنی - جلد 2 (ویژه محاسبات) - ندا بزرگی، محمد آهنگر
ندا بزرگی، محمد آهنگر
نسخه چاپی
۲۶۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها(مبحث 11 ویرایش جدید) - احمد جوزدانی
احمد جوزدانی
نسخه چاپی
۶۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مکمل واژه یاب نظارت (ویرایش جدید مباحث7-11-19) - احمدجوزدانی
احمدجوزدانی
نسخه چاپی
۱۲۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مکمل واژه یاب (ویرایش جدید مباحث7-8-11-19و پیوست ششم2800) - احمدجوزدانی
احمدجوزدانی
نسخه چاپی
۱۳۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مکمل واژه یاب اجرا (براساس مباحث 7 و 11 ویرایش جدید) - احمدجوزدانی
احمدجوزدانی
نسخه چاپی
۱۱۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بارگذاری سازه ها جلد 2 (نسل جدید کتاب های آزمون نظام مهندسی) - زضا کامرانی راد،محمد آهنگر،حسین فراهانی
زضا کامرانی راد،محمد آهنگر،حسین فراهانی
نسخه چاپی
۱۹۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مجموعه کتاب های زیر ذره بین سری عمران: استاندارد 2800 زیر ذره بین ویرایش 4 - محسن حیدری،محمد آهنگر
محسن حیدری،محمد آهنگر
نسخه چاپی
۲۷۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
هیدرولیک (نسل جدید) - ساسان امیرافشاری، حسین فراهانی
ساسان امیرافشاری، حسین فراهانی
نسخه چاپی
۲۶۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مقاومت مصالح (ویرایش جدید) - گروه مولفین ، تحت نظارت علمی دکتر نادر فنائی
گروه مولفین ، تحت نظارت علمی دکتر نادر فنائی
نسخه چاپی
۳۹۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بانک سوالات آزمون اجرا (ویرایش جدید) - نیما ابراهیمی
نیما ابراهیمی
نسخه چاپی
۲۵۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سازه های بتنی جلد 1(نسل جدید-نظام مهندسی) - ندا بزرگی
ندا بزرگی
نسخه چاپی
۲۳۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سازه های فولادی (نسل جدید-نظام مهندسی) - محسن حیدری،نادر فنائی
محسن حیدری،نادر فنائی
نسخه چاپی
۳۵۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تحلیل سازه ها (نسل جدید-نظام مهندسی) - نادر فنائی، احمد جوزدانی
نادر فنائی، احمد جوزدانی
نسخه چاپی
۱۶۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طرح و اجرای ساختمان های فولادی (ویژۀ آزمون نظارت) - زهرا آهنگر
زهرا آهنگر
نسخه چاپی
۲۴۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سازه های بنایی و مروری بر سازه های صنعتی (نسل جدید) - نیما ابراهیمی
نیما ابراهیمی
نسخه چاپی
۱۲۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
نرم افزار Etabs 2015 زیر ذره بین (طراحی ساختمان های فولادی- جلد 1) - محسن حیدری، رضا کامرانی راد
محسن حیدری، رضا کامرانی راد
نسخه چاپی
۶۴۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
روسازی راه (نسل جدید) - نیما ابراهیمی
نیما ابراهیمی
نسخه چاپی
۲۷۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سازه های بتنی جلد 2 (نسل جدید) - محمد آهنگر، نادر فنایی، محسن حیدری
محمد آهنگر، نادر فنایی، محسن حیدری
نسخه چاپی
۱۶۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سازه های بتنی جلد 1(نسل جدید) - محمد آهنگر، نادر فنائی، محسن حیدری
محمد آهنگر، نادر فنائی، محسن حیدری
نسخه چاپی
۲۱۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
زبان تخصصی عمران (نسل جدید) - محمد اصفهانی،زهرا آهنگر
محمد اصفهانی،زهرا آهنگر
نسخه چاپی
۲۳۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تحلیل سازه ها جلد 2 (نسل جدید) - حسین صباغیان
حسین صباغیان
نسخه چاپی
۴۸۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تحلیل سازه ها جلد 1(نسل جدید) - حسین صباغیان
حسین صباغیان
نسخه چاپی
۳۴۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال