فروشگاه کتاب

فهرست کتابها معماری طراحی داخلی
جستجوی کتاب:
کتابهای با موضوع طراحی داخلی
تعداد کتابها: ۷۷ عدد
Architect's Drawings: A selection of sketches by world famous architects through history - Kendra Schank Smith
Kendra Schank Smith
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰
۳۰
۱۴,۰۰۰ تومان
نظم و بی نظمی در معماری - محمدرضا بمانیان، آرین امیرخانی، محمدرضا لیلیان
محمدرضا بمانیان، آرین امیرخانی، محمدرضا لیلیان
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲,۰۰۰
۶۰
۴,۸۰۰ تومان
نویفرت 12 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 11 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 10 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 9 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 8 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 7 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 6 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 5 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 4 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 3 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 2 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
نویفرت 1 - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰
۱۰۰
رایگان
Gaudi - Jeremy Roe
Jeremy Roe
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۸,۰۰۰
۴۰
۱۰,۸۰۰ تومان
از خاک تا خشت: (خشت از دیدگاه معماری و مردم شناسی) - حسین مسرت
حسین مسرت
نسخه چاپی
۱۱۰,۰۰۰
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مگنو -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
طراحی فنی 1و اجزاء ساختمان - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تاسیسات ساختمان - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی فنی2 و اجزاء ساختمان - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بانک سوالات تالیفی معماری دکتری کتاب دوم - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۱,۰۰۰ تومان
دیجیتال
نویفرت اطلاعات معماری ویرایش 4 (2018) - ارنست نویفرت
ارنست نویفرت
نسخه چاپی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
خانۀ سبز، گرایشهایی نو در معماری پایدار - آلانا استنگ، کریستوفر هاسورن
آلانا استنگ، کریستوفر هاسورن
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهنمای جامع مهندسی سازه برای معماران - پیت سیلور، ویل مکلین، پیتر ایوانز
پیت سیلور، ویل مکلین، پیتر ایوانز
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
روش های طراحی معماری - کری جورمکا
کری جورمکا
نسخه چاپی
۴۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
فناوری‌های نوین ساختمانی - محمود گلابچی،حامد مظاهریان
محمود گلابچی،حامد مظاهریان
نسخه چاپی
۴۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
روش طرح و ساخت با رویکردهای 3034 TurnkeyوEPCوBOTوBridging - سیدنی لوی
سیدنی لوی
نسخه چاپی
۱۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
درک رفتار سازه ها - فولر مور
فولر مور
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین - آن. آر. بییر، کاترین هیگینز
آن. آر. بییر، کاترین هیگینز
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بتن - سیدنی میندس، فرانسیس یانگ، دیوید داروین
سیدنی میندس، فرانسیس یانگ، دیوید داروین
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهیان دکتری معماری 2 (بانک سوالات تألیفی) - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۱,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهیان ارشد معماری 17 (مبانی بازسازی پس از سانحه) - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۱۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهیان ارشد معماری جلد 15 تست تألیفی - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهیان ارشد معماری جلد 14 - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۱۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهیان ارشد معماری 13 دانش فنی معماری - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۱,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهیان ارشد معماری12 دروس فنی 2 ایستایی - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهیان ارشد معماری 3 فن ساختمان عناصر و جزئیات3 - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۴,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهیان ارشد معماری 2 فن ساختمان 2 تنظیم شرایط محیط - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۳,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهیان ارشد معماری 1فن ساختمان 2 شناخت مواد و مصالح - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۱۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال