فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای ناشر جهاد دانشگاهی امیر کبیر
جستجوی کتاب:
انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر
مبانی فیزیک ساختمان 1 (اکوستیک) - زهرا قیابکلو
زهرا قیابکلو
نسخه چاپی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
نقشه برداری معدن - رحمت الله استوار
رحمت الله استوار
نسخه چاپی
۳۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مبانی فیزیک ساختمان ۵ (نور روز) - زهرا قیابکلو
زهرا قیابکلو
نسخه چاپی
۳۹,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مبانی فیزیک ساختمان 4 (سرمایش غیرفعال) - زهرا قیابکلو
زهرا قیابکلو
نسخه چاپی
۳۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مبانی فیزیک ساختمان 3 (روشنایی الکتریکی) - دکترزهرا قیابکلو
دکترزهرا قیابکلو
نسخه چاپی
۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مبانی فیزیک ساختمان 1 (آکوستیک) - دکتر زهرا قیابکلو
دکتر زهرا قیابکلو
نسخه چاپی
۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
انتقال رسوب - سید امیر امامی
سید امیر امامی
نسخه چاپی
۳۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
استاتیک - یونس علیزاده ، دکتر عبدالحمید عزیزی
یونس علیزاده ، دکتر عبدالحمید عزیزی
نسخه چاپی
دیجیتال