فروشگاه کتاب

فهرست کتابها عمران نرم افزارهای تخصصی
جستجوی کتاب:
کتابهای با موضوع نرم افزارهای تخصصی
تعداد کتابها: ۴۰ عدد
محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰
۷۵
۳۰,۰۰۰ تومان
Structural Department Atkins
نسخه چاپی
دیجیتال
۸,۰۰۰
۴۰
۴,۸۰۰ تومان
اریک پیم پلر
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۵,۰۰۰ تومان
علی سینا مباشرزاده ماهانی، سید محمد هاشمی، محمد معین وکیلی
نسخه چاپی
۴۰,۰۰۰
۲۵
۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
يونگوان چون، دانيئل ا گريفت ريچارد، وبستر، مارگارت ا اليور
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲,۰۰۰ تومان
ایوب محمدی، هیمن شهابی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰ تومان
محسن چشمی مقدم
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
حسن فدوی
نسخه چاپی
دیجیتال
۳۰,۰۰۰ تومان
پویا آقازاده , صمد آقازاده
نسخه چاپی
۷۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهران نباتی
نسخه چاپی
۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهندس صمد آقازاده و پویا آقازاده
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دکتر مهدی علیرضایی، فریده بهرامی
نسخه چاپی
۲۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
فرهاد داوری پور
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰ تومان
مجتبی اصغری سرخی
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۵,۰۰۰ تومان
احمد سپهری
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰ تومان
حسین جنیدی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰ تومان
سید مهدی حاجی میر اسماعیل
نسخه چاپی
دیجیتال
۳۰,۰۰۰ تومان
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰ تومان
فریاد احمدکرمی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۵,۰۰۰ تومان
مهدی علیرضایی، خسرو پیله وریان، محمد کاظم بحرانی، وحید رستمی
نسخه چاپی
دیجیتال
۷,۵۰۰ تومان
آرش رستمی
نسخه چاپی
۴۴,۰۰۰ تومان
دیجیتال
محسن بیرنگ برازین
نسخه چاپی
۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
شایان پاک نیت، احسان پاک نیت
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
احمد نیکنام، علی اکبر میمندی پاریزی، شایان پاک نیت
نسخه چاپی
۴۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سید مجتبی حسینی - هادی کنارنگی - نادر فنایی
نسخه چاپی
۴۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
حسن باجي
نسخه چاپی
۴۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
حسین پهلوان - زیر نظر پزوفسور غلامرضا قدرتی امیری
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
آرش رستمی
نسخه چاپی
۴۴,۰۰۰ تومان
دیجیتال
الهه اکبري، علی شکاري بادي
نسخه چاپی
۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
کارن ابری نیا، آرمان خاتونی، مجید ارگنجی
نسخه چاپی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
A.J.M. Ferreira
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سیامک هوشیار خوشدل، امیر گیوکی
نسخه چاپی
۱۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
قاسم موسوی، مهدی هادیزاده بزاز
نسخه چاپی
دیجیتال
آرش رستمی، معصومه خسروی
نسخه چاپی
دیجیتال
شایان پاک نیت، احسان پاک نیت
نسخه چاپی
دیجیتال