فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای ناشر نشر شهر آب
جستجوی کتاب:
انتشارات نشر شهر آب
50 خانه ایده آل از فرانک لوید رایت - فرانک لوید رایت
فرانک لوید رایت
نسخه چاپی
۹۸,۰۰۰
۱۰
۸۸,۲۰۰ تومان
دیجیتال
معماری مکتوب - سعید صالحی
سعید صالحی
نسخه چاپی
۵۹,۰۰۰
۱۰
۵۳,۱۰۰ تومان
دیجیتال
اصول و مبانی نورپردازی در معماری - مارک کارلن، جیمز بنیا
مارک کارلن، جیمز بنیا
نسخه چاپی
۱۴۰,۰۰۰
۱۰
۱۲۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دیتیل های معماری کاری از انستیتو معماری آمریکا - رمزی اسلیپر
رمزی اسلیپر
نسخه چاپی
۱۲۰,۰۰۰
۱۰
۱۰۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی و ساخت فضاهای مسافرتی و حمل و نقل (ترابری) - کورش محمودی، فرزانه عابدینی نظری
کورش محمودی، فرزانه عابدینی نظری
نسخه چاپی
۱۴۹,۰۰۰
۱۰
۱۳۴,۱۰۰ تومان
دیجیتال
آنتونی گائودی - کوروش محمودی، رضا بصیری مژدهی
کوروش محمودی، رضا بصیری مژدهی
نسخه چاپی
۴۹,۰۰۰
۱۰
۴۴,۱۰۰ تومان
دیجیتال
اسکیس با مداد - توماس ‏وانگ‏
توماس ‏وانگ‏
نسخه چاپی
۶۹,۰۰۰
۱۰
۶۲,۱۰۰ تومان
دیجیتال
جزئیات اجرای ساختمان - حسین سوداگر
حسین سوداگر
نسخه چاپی
۲۹۸,۰۰۰
۱۰
۲۶۸,۲۰۰ تومان
دیجیتال
دیکشنری جامع معماری و ساختمان -
نسخه چاپی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
اصول و مبانی محوطه سازی - ریچارد اوستین
ریچارد اوستین
نسخه چاپی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
هندبوک معماری - ریچارد کوئنتین‏
ریچارد کوئنتین‏
نسخه چاپی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری کلاسیک - جورج گرومورت
جورج گرومورت
نسخه چاپی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی معماری با استفاده از ماکت سازی -
نسخه چاپی
۶۹,۰۰۰ تومان
دیجیتال
اصول مبانی طراحی معماری اسکیس - مارک کارلن
مارک کارلن
نسخه چاپی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
اطلاعات معماری نویفرت 2022 - ارنست نویفرت، پیتر نویفرت
ارنست نویفرت، پیتر نویفرت
نسخه چاپی
۴۴۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
معماری فرم، فضا و نظم - فرانسیس دی. کی. چینگ
فرانسیس دی. کی. چینگ
نسخه چاپی
۳۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
رسم فنی عمومی - حسین جمالی
حسین جمالی
نسخه چاپی
۱۹۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال