فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای ناشر نشر آیلار
جستجوی کتاب:
انتشارات نشر آیلار

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

بنای سفت کار درجه 1 - ابوالقاسم گرامی نژاد، مهندس حمید رضا گرامی نژاد
ابوالقاسم گرامی نژاد، مهندس حمید رضا گرامی نژاد
نسخه چاپی
۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مدیر پروژه 9 - مهندس علی خورشیدی
مهندس علی خورشیدی
نسخه چاپی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مدیر پروژه 6 - مهندس علی خورشیدی
مهندس علی خورشیدی
نسخه چاپی
۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مدیر پروژه 5 - نوشین عباس نژاد، مهندس علی خورشیدی
نوشین عباس نژاد، مهندس علی خورشیدی
نسخه چاپی
۷۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بتن ساز و بتن ریز - ابوالقاسم گرامی نژاد، حمید رضا گرامی نژاد
ابوالقاسم گرامی نژاد، حمید رضا گرامی نژاد
نسخه چاپی
۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
قالب بند و کفراژبند - ابوالقاسم گرامی نژاد، حمید رضا گرامی نژاد
ابوالقاسم گرامی نژاد، حمید رضا گرامی نژاد
نسخه چاپی
۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال