فروشگاه کتاب

فهرست کتابها عمران زمین شناسی و ژئوتکنیک
جستجوی کتاب:
کتابهای با موضوع زمین شناسی و ژئوتکنیک
تعداد کتابها: ۴۰ عدد
محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰
۷۵
۳۰,۰۰۰ تومان
Braja M. Das
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰
۶۰
۸,۰۰۰ تومان
مهندس مهدی، مهندس عسگری
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
علی سینا مباشرزاده ماهانی، سید محمد هاشمی، محمد معین وکیلی
نسخه چاپی
۴۰,۰۰۰
۲۵
۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
علی سینا مباشرزاده ماهانی
نسخه چاپی
۳۰,۰۰۰
۱۷
۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ایوب محمدی، هیمن شهابی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰ تومان
مهندس مهدی،مهندس عسگری
نسخه چاپی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهندس مهدی،مهندس عسگری
نسخه چاپی
۸۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سیدشهاب الدین یثربی،محمد علیائی،سعیده تبرساز،عماد ذوالقدر،هادی مومنی
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سید محمد شعاری شعار
نسخه چاپی
۳۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال
حسن فدوی
نسخه چاپی
دیجیتال
۳۰,۰۰۰ تومان
علی عبایی
نسخه چاپی
دیجیتال
۹,۵۰۰ تومان
ایمان الیاسیان
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰ تومان
ايمان الياسيان
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۵۰۰ تومان
سید سجاد هادئی
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
سید سجاد هادئی
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
على عبايى
نسخه چاپی
دیجیتال
۵,۰۰۰ تومان
امين جواهري، احسان پاک نيت
نسخه چاپی
۲۷,۰۰۰ تومان
دیجیتال
رضا بهادری خسروشاهی
نسخه چاپی
۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مسعود پاک نهاد، احمدرضا مظاهری
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
محسن بیرنگ برازین
نسخه چاپی
۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
حسین غلامعلیان، رؤیا فناطی رشیدی
نسخه چاپی
۱۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
آموس سالوادور
نسخه چاپی
۱۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال
گروه مولفین زیر نظر محمدرضا مشایخی
نسخه چاپی
۹,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دکتر بهزاد خداکرمی
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ابراهیم شجاعی
نسخه چاپی
۱۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
حسین فراهانی
نسخه چاپی
۹۴,۰۰۰ تومان
دیجیتال
حبیب الله بیات
نسخه چاپی
۱۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سید مجدالدین میرمحمدحسینی - محسن امدادی فرد
نسخه چاپی
۱۸,۸۰۰ تومان
دیجیتال
دکتر کامبیز بهنیا، دکتر امیر محمد طباطبایی
نسخه چاپی
۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
علی فاخر، سیدعلیرضا رضوی، مهدی شهیدی‌خواه
نسخه چاپی
دیجیتال
محمود ذوالفقاری
نسخه چاپی
دیجیتال