فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای ناشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جستجوی کتاب:
انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی (جلد اول) - پرویز قدیمی
پرویز قدیمی
نسخه چاپی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تمرین هایی برای طراحی بناهای آبی - حبیب الله بیات
حبیب الله بیات
نسخه چاپی
۱۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ژئوتکنیک دریایی - سید مجدالدین میرمحمدحسینی - محسن امدادی فرد
سید مجدالدین میرمحمدحسینی - محسن امدادی فرد
نسخه چاپی
۱۸,۸۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی و عملکرد کشتی - سی. بی. باراس
سی. بی. باراس
نسخه چاپی
۱۱,۰۰۰ تومان
دیجیتال
نقشه برداری - محمود ذوالفقاری
محمود ذوالفقاری
نسخه چاپی
دیجیتال
کنترل بهینه - دونالد کرک
دونالد کرک
نسخه چاپی
دیجیتال