فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای ناشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جستجوی کتاب:
انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

سازه های مکانیکی (تیر، ورق و پوسته) - محمود شاکری،اکبرعلی بیگلو ،محمد محمدی اقدم
محمود شاکری،اکبرعلی بیگلو ،محمد محمدی اقدم
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مبانی فیزیک ساختمان 2: تنظیم شرایط محیطی - دکتر زهرا قیابکلو
دکتر زهرا قیابکلو
نسخه چاپی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
اصول طراحی پی در سدسازی - دکتر احمد فهیمی فر، حامد سروش
دکتر احمد فهیمی فر، حامد سروش
نسخه چاپی
۲۴,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مقاومت پیشرفته و الاستیسیته کاربردی - محمود شاکری
محمود شاکری
نسخه چاپی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
حرارت مركزي ، تهويه مطبوع ، تبريد - بهمن خستو
بهمن خستو
نسخه چاپی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دینامیک سازه ها (جلد اول: مبانی و کاربرد آن در مهندسی زلزله) - دکتر اباذر اصغری
دکتر اباذر اصغری
نسخه چاپی
۴۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی (جلد اول) - پرویز قدیمی
پرویز قدیمی
نسخه چاپی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تمرین هایی برای طراحی بناهای آبی - حبیب الله بیات
حبیب الله بیات
نسخه چاپی
۲۱,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ژئوتکنیک دریایی - سید مجدالدین میرمحمدحسینی - محسن امدادی فرد
سید مجدالدین میرمحمدحسینی - محسن امدادی فرد
نسخه چاپی
۱۸,۸۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی و عملکرد کشتی - سی. بی. باراس
سی. بی. باراس
نسخه چاپی
۱۱,۰۰۰ تومان
دیجیتال
کنترل بهینه - دونالد کرک
دونالد کرک
نسخه چاپی
۱۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
نقشه برداری - محمود ذوالفقاری
محمود ذوالفقاری
نسخه چاپی
دیجیتال
روشها و مدیریت کارهای ساختمانی - نونالی
نونالی
نسخه چاپی
دیجیتال