فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای ناشر خانه عمران
جستجوی کتاب:
انتشارات خانه عمران
تحلیل و طراحی پروژه های کاربردی با برنامه ETABS2016 - قاسم موسوی، مهدی هادیزاده بزاز
قاسم موسوی، مهدی هادیزاده بزاز
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
جزئیات معماری عایق کاری حرارتی ساختمان - محمد شجاع یامی
محمد شجاع یامی
نسخه چاپی
۵۰,۴۰۰ تومان
دیجیتال
ابر مجازی میانبرهای معماری - داوود صلواتی
داوود صلواتی
نسخه چاپی
۷۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مجموعه سوالات آمادگی آزمون دکترای مهندسی عمران (گرایش خاک و پی - دینامیک خاک و طراحی پی پیشرفته) - حامد پسران حاجی عباس ، میلاد تاج دینی ، نسرین وفائی
حامد پسران حاجی عباس ، میلاد تاج دینی ، نسرین وفائی
نسخه چاپی
۲۱,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مجموعه سوالات آمادگی آزمون دکترای مهندسی عمران (مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها) - حمید ژرفی ، محمد وهاب
حمید ژرفی ، محمد وهاب
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مجموعه سوالات آمادگی آزمون دکترای مهندسی عمران (گرایش زلزله - دینامیک خاک و دینامیک سازه) - حامد پسران، حاجی عباس، میلاد تاج دین، وحید مروتی
حامد پسران، حاجی عباس، میلاد تاج دین، وحید مروتی
نسخه چاپی
۲۳,۰۰۰ تومان
دیجیتال
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسي-محاسبات - دکتر اميرحسين خلوتي.مهندس سيد مجيدرضا صهري
دکتر اميرحسين خلوتي.مهندس سيد مجيدرضا صهري
نسخه چاپی
۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسي-نظارت - دکتر اميرحسين خلوتي ، مهندس سيد مجيد رضا صهري ، مهندس اميرعلي خلوتي
دکتر اميرحسين خلوتي ، مهندس سيد مجيد رضا صهري ، مهندس اميرعلي خلوتي
نسخه چاپی
۱۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دستيار مهندس - مهندس حميد اديبي
مهندس حميد اديبي
نسخه چاپی
۱۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال
آزمون های ورود به حرفه پایه 3: محاسبات عمران - امیرحسین خلوتی، سیدمجیدرضا صهری، امیرعلی خلوتی
امیرحسین خلوتی، سیدمجیدرضا صهری، امیرعلی خلوتی
نسخه چاپی
دیجیتال