فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای ناشر نشر طراح
جستجوی کتاب:
انتشارات نشر طراح
مرجع کامل تکنولوژی سیمان، تولید و کاربرد - فردریش دبلیو.لوچر
فردریش دبلیو.لوچر
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی - U. Fisher ،M. Heinzler ،R. Kilgus
U. Fisher ،M. Heinzler ،R. Kilgus
نسخه چاپی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تئوری و اجرای راه سازی و ابنیه فنی - Beresford ،Copson ،Kendrick
Beresford ،Copson ،Kendrick
نسخه چاپی
۹۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سازه هاي بلندمباني و مفاهيم طراحي - Mark Sarkisian
Mark Sarkisian
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تکنيکهای عملی جوشکاری در ساخت، توليد و تعميرات - F. M. Marlow
F. M. Marlow
نسخه چاپی
۷۳,۰۰۰ تومان
دیجیتال
گام به گام طراحی و ساخت قالبهای برش - J. R. Paquin ،Vukota Bolianovic
J. R. Paquin ،Vukota Bolianovic
نسخه چاپی
۸۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
جداول، فرمولها و استانداردهاي مهندسي ساخت و توليد - کلاوس لوخمان
کلاوس لوخمان
نسخه چاپی
۸۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مرجع کامل نقشه کشي صنعتي - اوتو باوک
اوتو باوک
نسخه چاپی
۸۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
شناسایی و ریشه یابی عیوب ساختمان - بیل رانسام، جیمز داگلاس
بیل رانسام، جیمز داگلاس
نسخه چاپی
۵۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال