فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای ناشر نشر طراح
جستجوی کتاب:
انتشارات نشر طراح
مرجع کامل تکنولوژی سیمان، تولید و کاربرد - فردریش دبلیو.لوچر
فردریش دبلیو.لوچر
نسخه چاپی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی - U. Fisher ،M. Heinzler ،R. Kilgus
U. Fisher ،M. Heinzler ،R. Kilgus
نسخه چاپی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تئوری واجرای راه سازی و ابنيه فنی نقشه برداری، زه - Beresford ،Copson ،Kendrick
Beresford ،Copson ،Kendrick
نسخه چاپی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سازه هاي بلندمباني و مفاهيم طراحي - Mark Sarkisian
Mark Sarkisian
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تکنيکهای عملی جوشکاری در ساخت، توليد و تعميرات - F. M. Marlow
F. M. Marlow
نسخه چاپی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
گام به گام طراحی و ساخت قالبهای برش - J. R. Paquin ،Vukota Bolianovic
J. R. Paquin ،Vukota Bolianovic
نسخه چاپی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
فرمولها و استانداردهای مهندسی ساخت و توليد - کلاوس لوخمان
کلاوس لوخمان
نسخه چاپی
۱۴۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مرجع کامل نقشه کشی صنعتی - اوتو باوک
اوتو باوک
نسخه چاپی
۱۴۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
شناسایی و ریشه یابی عیوب ساختمان - بیل رانسام، جیمز داگلاس
بیل رانسام، جیمز داگلاس
نسخه چاپی
۹۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال