فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای ناشر انتشارات عطران
جستجوی کتاب:
انتشارات انتشارات عطران
تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب (سید قسیم جلد ۱) - سیدقسیم
سیدقسیم
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰ تومان
هندبوک کنترل هدررفت آب - جلد 1 - جولیان تورنتون، رینهارد استورم، جورج کونکل
جولیان تورنتون، رینهارد استورم، جورج کونکل
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰ تومان
چاه ها و گمانه های آب - جلد 1 - بروس میستیر و همکاران
بروس میستیر و همکاران
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰ تومان
هندبوك تصفیه آب دگرمونت (ویرایش هفتم ۲۰۰۷ جلد ۱) - جین ماری روول و همکاران
جین ماری روول و همکاران
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مهندسی فاضلاب متکف 2014؛ تصفیه و بازیابی منابع- جلد 1 - جورج تیچبانوگلوس و همکاران
جورج تیچبانوگلوس و همکاران
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰ تومان