فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای ناشر انتشارات متفکران
جستجوی کتاب:
انتشارات انتشارات متفکران
مبانی مدیریت پروژه روش های اجرایی ساختمان - حمید شریف پور
حمید شریف پور
نسخه چاپی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای نشریه 360 - شایان پاک نیت، احسان پاک نیت
شایان پاک نیت، احسان پاک نیت
نسخه چاپی
۳۹۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهنمای ارتعاشات مکانیکی (ویرایش چهارم) - سینگیریسیواس رائو
سینگیریسیواس رائو
نسخه چاپی
۳۴۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تحلیل دستی سازه ها و مقایسه آن با تحلیل نرم افزاری به کمک sap 2000 - امیر سعادت خواه
امیر سعادت خواه
نسخه چاپی
۳۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تحلیل های مورد نیاز در بهسازی لرزه ای سازه ها با نرم افزارهای ETABS SAP SAFE - شایان پاک نیت، احسان پاک نیت
شایان پاک نیت، احسان پاک نیت
نسخه چاپی
۴۵۵,۴۰۰ تومان
دیجیتال
بهسازی لرزه ای سازه های فولادی و تحلیل بارافزون ETABS9 5، SAP14 - احمد نیکنام، علی اکبر میمندی پاریزی، شایان پاک نیت
احمد نیکنام، علی اکبر میمندی پاریزی، شایان پاک نیت
نسخه چاپی
۳۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مکانیک برداری برای مهندسان استاتیک(ویرایش هفتم) - فردیناند پی.بیر، ای.راسل جانستون، الیوت آرایزنبرگ
فردیناند پی.بیر، ای.راسل جانستون، الیوت آرایزنبرگ
نسخه چاپی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهنمای جامع سلامت و ایمنی در پروژه های عمرانی - امیر سرمد نهری
امیر سرمد نهری
نسخه چاپی
۱۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
پروژه های هتل - امیر سرمدنهری، سیدمحسن کاردان
امیر سرمدنهری، سیدمحسن کاردان
نسخه چاپی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی - کرم حبیب پور، رضا صفری
کرم حبیب پور، رضا صفری
نسخه چاپی
دیجیتال
ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها با استفاده از نرم افزار Seismo Struct - سعید نزهتی، حسن معصومی، علیرضا خالو
سعید نزهتی، حسن معصومی، علیرضا خالو
نسخه چاپی
دیجیتال