فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای ناشر سیمای دانش
جستجوی کتاب:
انتشارات سیمای دانش
انتشارات سیمای دانش از سال های دور، زمانی که مقابل دانشگاه تهران انگشت شمار بودند همکاران ناشر و کتابفروش (یاد باد، آن روزگاران، یاد باد) کار خود را با مشقت بسیار و در شرایط سخت شروع کرد. با علاقه ای وصف ناپذیر و کوششی مضاعف در سال 1376 با اخذ مجوز نشر از وزارت ارشاد اسلامی رسماً در امر نشر و پخش کتابهای دانشگاهی با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین و هیات تحریریه ای قوی در رشته های فنی مهندسی، عمران، معماری، علوم پایه و گردشگری با مدیریتی مدبرانه و جدیتی سترک تا به آنجا پیش رفت که هم اکنون به بیش از 400 عنوان کتاب چاپ اول، چاپ مجدد و چاپ های مکرر نائل آمده است.
تلفن:
۰۲۱-۶۶۹۶۶۱۱۴, ۶۶۹۶۶۱۱۵
آدرس وب سایت:
http://www.simayedanesh.ir/
دکتر حبیب الله اکبر
نسخه چاپی
۹۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دکتر محمد قاسم وتر، علی قمری
نسخه چاپی
۴۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهندس پرهام بقایی، مهندس آرین امیرخانی
نسخه چاپی
۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
رضا شاطریان
نسخه چاپی
۷۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
علیرضا تقدیری
نسخه چاپی
۷۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهندس امیر سرمدنهری
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهندس امیر سرمدنهری، مهدی خوشبین
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
امیر سرمد نهری
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
امیر سرمد نهری
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
امیر سرمد نهری
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
امیر سرمد نهری
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
امیر سرمد نهری
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهران تیراندازیان،مرضیه افسری،علی ترکاشوند،حجت اله غلامرضایی
نسخه چاپی
۱۲,۵۰۰ تومان
دیجیتال
حامد صفاری، علی فخرالدینی
نسخه چاپی
۱۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مرتضی جمشیدی
نسخه چاپی
۵۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
امیر سرمد نهری، مرتضی یوسفی
نسخه چاپی
۹۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهدی روانشادنیا
نسخه چاپی
۱۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
امیر سرمد نهری
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
داود رمضانی
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
امیر سرمدنهری
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
امیر سرمدنهری، رسوا خوشبین
نسخه چاپی
۴۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ادی گریگیل، بردلی نیس
نسخه چاپی
۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دکتر علیرضا رضائیان، بهبود مرتضوی، پارسا جلوخانی
نسخه چاپی
۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سهیل درخشنده نژاد
نسخه چاپی
۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهندس امیر سرمد نهری
نسخه چاپی
۳۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهندس سید ابوالقاسم سید صدر
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۱۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ابوالقاسم سید صدر
نسخه چاپی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
حسين ياوري، فاطمه رازی پور
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
حسین یاوری، فاطمه عرفانی
نسخه چاپی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دکتر محمد اعظم زاده
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ابوالقاسم سید صدر
نسخه چاپی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
امیر هدایتی، دکتر اسماعیل صالحی، مرتضی دیناروندی
نسخه چاپی
۴۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سیدابوالقاسم سیدصدر
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
گونتر نیتشکه
نسخه چاپی
۹,۰۰۰ تومان
دیجیتال
عماد الدین زند
نسخه چاپی
۷۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال