فروشگاه کتاب

فهرست کتابهای اساتید دکتر نادر فنائی
جستجوی کتاب:
استاد دکتر نادر فنائی
Sensitivity Analysis on Response Modification Factor of New Cable-Cylinder Bracing Systems - دکتر نادر فنائی و ....
دکتر نادر فنائی و ....
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Strengthening of moment-resisting frame using cable–cylinder bracing - دکتر نادر فنائی و .......
دکتر نادر فنائی و .......
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Studying the Vulnerability of Steel Moment Resistant Frames Subjected to Progressive Collapse - دکتر نادر فنائی
دکتر نادر فنائی
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
کتاب طراحی انواع اتصالات سازه های فولادی به روش LRFD - دکتر فنائی
دکتر فنائی
نسخه چاپی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
Experimental investigation of panel zone in rigid beam to box column connection - دکتر نادر فنائی و ....
دکتر نادر فنائی و ....
نسخه چاپی
دیجیتال