درخواست پنل نشر و فروش کتاب

ویژه انتشارات (ناشرین کتابهای دیجیتال یا چاپی) و اساتید محترم دانشگاه
جستجوی کتاب:
ناشرین کتاب، مؤلفین محترم و اساتید گرامی دانشگاه،

در صورت تمایل به عرضه محصولات خود (فروش کتابها یا جزوات دانشگاهی بصورت چاپی یا دیجیتال) میتوانید با تکمیل فرم زیر نسبت به دریافت پنل مدیریت اختصاصی اقدام فرمایید.
لطفا اطلاعات موردنیاز را بطور صحیح و کامل درج فرمایید.
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
آدرس Email
نوع پنل نشر
سایر توضیحات
کد امنیتی
ثبت اطلاعات