جستجوی کتاب:
کتاب راهنمای تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی برای ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای در مناطق شهری

کتاب راهنمای تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی برای ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای در مناطق شهری

نویسنده:
سعید هاشمی‌طباطبایی-فاطمی عقدا-بیت الهی-نریمان سعید-محمدی-سلامت
ناشر:
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تعداد صفحه:
۹۶
زبان نوشتار:
فارسی
سال انتشار:
۱۳۹۲
نوبت چاپ:
اول

معرفی کتاب راهنمای تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی برای ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای در مناطق شهری

زلزله یکی از سوانح طبیعی است که هر چند سال خسارات مالی و جانی فراوانی را در ایران سبب گردیده است. امروزه مطالعات ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای به عنوان برنامه ریزی بنیادی پژوهش در بلایای طبیعی تلقی می شود که یکی از عمده ترین فعالیت ها در راستای کاهش خطرات ناشی از زلزله و افزایش ایمنی عمومی در مناطق شهری است. لذا یکسان سازی مطالعات نیازمند تدوین راهنما و یا دستورالعمل می باشد. در این راستا راهنمای تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی برای ریزپهنه بندی لرزه ای در مناطق شهری، در پنج فصل و دو پیوست تهیه شده است که بر پایه مطالعات زمین شناسی، ژئوفیزیک و ژئوتکنیک استوار می باشد. برای هر کدام از این مطالعات سه مرحله جمع آوری اطلاعات موجود و طبقه بندی آنها، برنامه ریزی و مطالعات تکمیلی و در نهایت تحلیل نتایج حاصل از مطالعات در نظر گرفته شده است. در هر مرحله تلاش بر این است که کمبودها و نقایص مطالعات قبلی تاحد امکان پوشش داده شود تا در طی مطالعات ژئوتکنیک کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت حصول به تراکم مناسب داده ها در شبکه اطلاعاتی و تهیه نقشه های نهایی، جمع آوری گردند. بعد از طی مراحل ذکر شده نتایج نهایی پس از تفسیر با یکدیگر تلفیق شده و در قالب نقشه های مطلوب برای ریزپهنه بندی لرزه ای تولید می شوند. در تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی با استفاده از روش های ژئوفیزیک می توان موارد و پارامترهای گوناگونی از شرائط ساختگاه را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. مطالعات ژئوفیزیک ساختگاهی نقش تعیین کننده دارد. روش های ژئوفیزیک در تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی دارای محدودیت هایی می باشد. کاربرد و محدودیت های برخی روشها در مطالعات صحرایی در این راهنما معرفی می گردند.
مطالعات زمین شناسی مهندسی در قالب شناسایی سطحی و زیرسطحی انجام میشود. مطالعات ژئوفیزیک به منظور تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی با توجه به محدودیت های اجرای عملیاتی امکانات و توانمندیها، شامل روش ژئوالکتریک، روشهای انکساری (با چشمه غیر انفجاری) و درون چاهی و روش اندازه گیری میکروترمور معرفی می گردند. روش ژئوالکتریک مقاومت الکتریکی ظاهری لایه های زمین را اندازه گیری می نماید. پارامترهای اصلی اندازه گیری شونده در روش های انکساری و درون چاهی، سرعت امواج الاستیک تراکمی و برشی است. روش میکروترمورها در اندازه گیری پریود طبیعی زمین و میزان بزرگنمایی مورد استفاده قرار می گیرد.
یکی از مراحل اصلی عملیات شناسایی ساختگاه انجام مطالعات ژئوتکنیک است. با توجه به هزینه زیاد این عملیات و وقت گیر بودن آن، باید به گونه ای برنامه ریزی شود که تعداد بهینه گمانه ها و یا چاهکهای آزمون و همچنین عمق مورد نیاز آنها تعیین شوند و با حداقل تعداد و عمق، مطلوب ترین نتایج حاصل شوند.
چگونگی ارزیابی نتایج در شناسایی هر چه بهتر انواع خاک و تعیین خصوصیات رفتاری آن در مخاطرات زمین شناسی، تشریح شده و به نحوه درونیابی و شبیه سازی گمانه ها با استفاده از داده های ژئوسیسمیک و ژئوتکنیک به منظور تعیین نوع، گسترش و ضخامت لایه های مختلف خاک و تهیه مقاطع عرضی پرداخته میشود.
نسخه دیجیتال
۲۵ تخفیف
۱۰,۰۰۰
۷,۵۰۰ تومان
خرید نسخه دیجیتال
نسخه فیزیکی (چاپی)
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید نسخه فیزیکی
شاید این کتابها را نیز بپسندید
تحلیل و طراحی لرزه ای پل - محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰
۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
حل جامع مسائل مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای - ابراهیم شجاعی
ابراهیم شجاعی
نسخه چاپی
۸۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
فرهنگ نوین مهندسی عمران - حسن مقدم
حسن مقدم
نسخه چاپی
۱۴۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
خطرات پدیده های ژئوتکنیک لرزه ای و انتخاب ساختگاه ایمن برای ساختمان ها - دکتر سعید هاشمی طباطبایی
دکتر سعید هاشمی طباطبایی
نسخه چاپی
دیجیتال
۸,۰۰۰
۴۰
۴,۸۰۰ تومان
ارزیابی زمین شناختی (ژئولوژیکی) مصالح سنگی جهت استفاده در پروژه های عمرانی و راهسازی - محمدرضا سلیمانی کرمانی
محمدرضا سلیمانی کرمانی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲,۰۰۰
۳۰
۸,۴۰۰ تومان
بانک جامع نقشه و دیتیلهای ساختمانی - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
دیجیتال
پروژه ها و آزمون های نقشه کشی ساختمان درجه 2 - عبیداله جرجانی
عبیداله جرجانی
نسخه چاپی
دیجیتال
مدیریت در مهندسی نقشه برداری - دکتر یحیی جمور ، آقای محسن رجب زاده
دکتر یحیی جمور ، آقای محسن رجب زاده
نسخه چاپی
دیجیتال