فروشگاه کتاب

جستجوی کتاب:
کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات مکانیکی)

کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات مکانیکی)

نویسنده:
مقررات ملی ساختمان
ناشر:
نشر توسعه ایران
تعداد صفحه:
۲۲۲
زبان نوشتار:
فارسی
سال انتشار:
۱۴۰۰
نوبت چاپ:
دهم 1396 نوبت ویرایش سوم

معرفی کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات مکانیکی)

مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات مکانیکی)

هر ساختمانی در دنیا نیاز به تاسیسات مکانیکی مخصوص به خود دارد که برای گرم یا سرد نمودن فضا های داخلی ساختمان و عوض کردن تهویه هوا داخل ساختمان کاربرد دارد.
در مبحث چهاردهم به توضیح و تعریف اجمالی حداقل قوانین و مقررات ضروری که درباره نحوه ذخیره آب گرم پرداخته شده است.

فهرست کتاب مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات مکانیکی)

فصل اول (تاسیسات مکانیکی)
بند اول:  قانون نظام مهندسی و كنترل سـاختمان و آئـین نامـة اجرائی آن
بند دوم: نظامـات اداری  بـر الزامـات مقـرر شـده در مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان
فصل دوم (تاسیسات مکانیکی)
تعاریف اولیه در مورد (تاسیسات مکانیکی)
فصل سوم (تاسیسات مکانیکی)
الزامات تخلیه چگالیده دستگاه های گرمایی
چگالشی با سوخت مایع یا گاز
تنظیم تأمین هوا و كنترل دمای فضاهای محل
 فصل چهارم (تاسیسات مکانیکی)
فاصله بازشوهای ورود هوا از معابر اصلاح شده
 امكان باز شدن بازشوی هوا بـه پاسـیو تحـت شرایطی مجاز
مقادیر هوای ورودی از بیرون و هوای تخلیه فضاهای مختلف
فصل پنجم (تاسیسات مکانیکی)
ملزومات تخلیه هوابی خشك شویی
ملزومات تخلیه هوای آشپزخانه های تجاری
ملزومات سیستم های بازیافت انرژی در سیستم های تخلیه هوا
فصل ششم (تاسیسات مکانیکی)
ملزومات مربوط به پلنوم هوا بازنگری
استاندارد های ساخت كانال های فلزی و غیر فلزی
ملزومات صافی های هوا
ملزومات سیستم های آشكار ساز دود 
نسخه دیجیتال
۲,۵۰۰ تومان
خرید نسخه دیجیتال
نسخه فیزیکی (چاپی)
۴۶,۰۰۰ تومان
خرید نسخه فیزیکی
شاید این کتابها را نیز بپسندید
مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل) - دفتر مقررات ملی ساختمان
دفتر مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
۱۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۷,۰۰۰
۴۰
۴,۲۰۰ تومان
مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان ( مراقبت ونگهداری از ساختمان ها ) - دفتر مقررات ملی ساختمان
دفتر مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۵,۰۰۰
۳۰
۳,۵۰۰ تومان
مبحث اول مقررات ملی ساختمان (تعاریف) - دفتر مقررات ملی ساختمان
دفتر مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
۱۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۴,۰۰۰
۳۸
۲,۵۰۰ تومان
مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات بهداشتی ) - دفتر مقررات ملی ساختمان
دفتر مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
۴۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۷,۰۰۰
۳۰
۴,۹۰۰ تومان
کتاب مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فراورده های ساختمانی) - دفتر مقررات ملی ساختمان
دفتر مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۵,۰۰۰
۳۰
۳,۵۰۰ تومان
مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پله های برقی) - مقررات ملی ساختمان
مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۴,۰۰۰
۳۸
۲,۵۰۰ تومان
راهنمای مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان: تاسیسات مکانیکی - دفتر مقررات ملی ساختمان
دفتر مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰
۵
۳۳,۲۵۰ تومان
دیجیتال
مبحث 13 مقررات ملی ساختمان ( طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان) - دفتر مقررات ملی ساختمان
دفتر مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
۴۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۲,۵۰۰ تومان
راهنمای مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی) - دفتر امور مقررات ملی ساختمان
دفتر امور مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
دیجیتال