فروشگاه کتاب

جستجوی کتاب:
کتاب فلوچارت طراحی سازه های بتن آرمه (ویژه ازمون نظام مهندسی)

فلوچارت طراحی سازه های بتن آرمه (چاپ سیاه و سفید)

کتاب فلوچارت طراحی سازه های بتن آرمه (ویژه ازمون نظام مهندسی)
نویسنده:
مهندس مهدی،مهندس عسگری
ناشر:
ایست عمران
تعداد صفحه:
۲۳۴
زبان نوشتار:
فارسی
سال انتشار:
۱۳۹۹
نوبت چاپ:
چهارم

معرفی فلوچارت طراحی سازه های بتن آرمه (چاپ سیاه و سفید)

فلوچارت بتن بر اساس مبحث 9 ویرایش سال 1399

فلوچارت شامل 16 فصل بوده که در 234 صفحه جمع آوری گردیده است. یکی از تغییرات مهم این فلوچارت نسبت به فلوچارت ویرایش 1392 در چیدمان فصل ها می باشد به این صورت که در ویرایش 1392 چیدمان فصل ها بر اساس نیروهای وارد بر عضو انجام شده بود اما در ویرایش جدید، فصل ها بر اساس المان (تیر، ستون، …..) دسته بندی شده اند.

دسته بندی فلوچارت جدید منسجم تر شده به شکلی که برای ناحیه ی اتصال تیر به ستون فصلی جدید ارائه شده و مبحث دال ها در دو فصل مجزای یکطرفه و دوطرفه بیان شده است.

از جمله فصل های جدید در فلوچارت ویرایش 1399: دیافراگم ها، اتصالات و جزئیات آرماتورگذاری می باشد. موضوع دیوارها با شکل پذیری متوسط در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال 1399 حذف شده و ضوابط طراحی و آرماتورگذاری کامل تر گردیده است.

روند عنوان مطالب در تمامی فلوچارتها یک ساختار کلی را در پیش می گیرد؛ به طوری که در ابتدای هر فصل چشم اندازی کلی از موضوعات موجود در آن فصل، دسته بندی شده است تا ذهن داوطلب روند محاسبات را تحلیل کند.

موضوعات به صورت مرحله ای و شاخه ای عنوان شده، تا تمامی روند شروط طراحی، اصل طراحی و کنترل های لازم برای موضوع مورد نظر انجام شود. در لابلای هر موضوع نکات با شمایی مشخص در جای خود آورده شده تا از دید داوطلب پنهان نماند.

روان بودن موضوعات و استفاده از اشکال برای معرفی بعضی از پارامترها و مفاهیم و ترسیم جداول کاربردی جهت رسیدن به پاسخ در زمان بهینه تر و عنوان بندهای آیین نامه در بسیاری از قسمت های فلوچارت، شرط اصلی ما برای تنظیم مطالب بوده تا داوطلب با ذهنی مطمئن و آسوده به حل تست ها بپردازد.

سعی بر آن شده تا بیشتر مطالب آیین نامه ها که مورد سوال در آزمون محاسبات قرار می گیرند، در این فلوچارت ها به طور صحیح جانمایی شده و حتی موضوعات پراکنده در کتب مختلف، در یک بخش جمع شوند.

آسیب شناسی آزمون محاسبات:

به علت زیاد بودن مطالب و منابع آزمون، ذهن داوطلب دچار پراکندگی در چیدمان صحیح مفاهیم می شود.
استفاده از منابع متنوع شامل کتب مرجع، آیین نامه ها و کمک درسی و مراجعه مکرر داوطلب به دو یا سه کتاب، برای پاسخ به یک تست یا چیدمان مطالب در قسمت های مختلف یک کتاب و ورق زدن های زیاد باعث سردرگمی و از دست رفتن زمان مناسب پاسخگویی خواهد شد.
از آنجا که نکات موجود در کتب کمک آموزشی در لابلای درسنامه عنوان شده است و در زمان کم و با جو استرس زای آزمون این نکات مهم به چشم داوطلب نمی آیند نادیده گرفتن یک نکته داوطلب را به پاسخ غلط رسانده و منجر به سوختن تست مورد نظر می شود.
از دست رفتن زمان در حل تست ها و به پاسخ صحیح نرسیدن داوطلبان، موجب بالارفتن استرس و در نتیجه کاهش دقت و عملکرد ذهن خواهد شد.
گویا نبودن مطالب در بسیاری از بندهای آیین نامه مشهود بوده و بسیاری از مطالب به طور صحیح در ذهن داوطلب شکل نمی گیرند.
افزایش سرعت تست زنی در آزمون محاسبات نظام مهندسی
علاوه بر آن، از یک طرف پراکندگی موضوعات در مباحث مقررات ملی و منابع موجود از موسسات مختلف و از طرفی دیگر اشتباه در پیداکردن سرفصل مربوطه، برای داوطلبان منجر به از دست دادن زمان یا رسیدن به پاسخ اشتباه می شد؛ سعی ما دراین مجموعه بر جمع آوری تمامی بخش های پراکنده مباحث و منابع در سرفصل های مربوطه بوده است. برای مثال موضوع دیوار یا خمش، برش با شکل پذیری های معمولی، متوسط و زیاد، در مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان در چند قسمت آورده شده که خود باعث به اشتباه افتادن داوطلبان عزیز می شد.

دقت در چینش مطالب و استفاده از اشکال برای تفهیم بهتر و روان بودن موضوعات از دغدغه های اصلی ما برای به موفقیت رسیدن استفاده کنندگان از این مجموعه بوده است. موضوعات به صورت مرحله ای و شاخه ای عنوان شده، تا تمامی شروط طراحی، اصل طراحی و کنترل های لازم برای موضوع مورد نظر انجام شود.

استفاده از جداول کاربردی برای بدست آوردن سریع و دقیق بعضی از پارامترها از دیگر مزایای این فلوچارت ها به حساب آمده که باعث ذخیره ی زمان و جلوگیری از به اشتباه افتادن داوطلبان در جلسه ی آزمون می شود.

روند عنوان مطالب در تمامی فلوچارت ها یک ساختار کلی را در پیش می گیرد؛ به طوری که در ابتدای هر فصل چشم اندازی کلی از موضوعات موجود در آن فصل، دسته بندی شده، تا ذهن داوطلب روند محاسبات را تحلیل کند.
فهرست کتاب:
فصل اول: جدول های طلایی

جدول مساحت آرماتورها

جدول پارامترها

جدول حداقل و حداکثر آرماتور طولی تیر

فصل دوم: مشخصات بتن

چگالی بتن

ضریب لاندا

مقاومت فشاری بتن

مدول گسیختگی بتن

ضریب پواسون

ضریب انبساط حرارتی

فصل سوم: مشخصات آرماتورها

مشخصات فیزیکی آرماتورها

مشخصات طراحی آرماتورها

دوام آرماتورها

فصل چهارم: تحلیل سیستم ها

اثرات لاغری

مدل سازی اعضای میله ای

مدل سازی اعضای صفحه ای

مدل سازی اعضای سه بعدی

چیدمان بارهای زنده در تیرها و دال های یکطرفه

چیدمان بارهای زنده در دال های دوطرفه

روش تحلیل خطی الاستیک مرتبه اول

-اثرات لاغری

-بازپخش لنگر

-مشخصات مقطع اعضا (ضرایب ترک خوردگی)..

اثرات لاغری با روش تشدید لنگر در قاب های مهارشده

اثرات لاغری با روش تشدیدلنگردر قاب های مهارنشده

تحلیل خطی الاستیک مرتبه دوم

تحلیل غیر الاستیک

تحلیل به روش اجزاء محدود

روش ساده شده تحلیل الاستیک

فصل پنجم: ضریب های بار و کاهش مقاومت و ترکیب بارها

ترکیبات بارگذاری

نکات ترکیب های بارگذاری

ضرایب کاهش مقاومت بر اساس وضعیت طراحی

ضرایب کاهش مقاومت در ناحیه ی انتقالی

ضوابط خاص ضریب کاهش مقاومت

فصل ششم: تیرها

کنترل نیروی محوری و پایداری جانبی

طول موثر دهانه تیرهای T شکل

مشخصات هندسی تیرهای T شکل

حداقل ارتفاع تیرها

محدودیت های هتندسی در شکل پذیری متوسط و زیاد

طراحی تیرها (خمش-برش-پیچش)

فرضیات طراحی خمش

رفتار الاستیک مقطع تحت خمش

رفتار الاستوپلاستیک مقطع تحت خمش

رفتار پلاستیک مقطع تحت خمش

بررسی جاری شدن آرماتورهای کششی مقطع تک آرمه

تعیین رفتار کشش کنترل آرماتورهای تک آرمه

حالت بالانس مقاطع مستطیلی تک آرمه

آنالیز مقاطع مستطیلی تک آرمه

طراحی مقاطع مستطیلی تک آرمه

حالت بالانس مقاطع T شکل

آنالیز مقاطع T شکل

بررسی رفتار آرماتورهای کششی و فشاری مقاطع دوبل آرمه

تعیین رفتار کشش کنترل آرماتورهای مقاطع دوبل آرمه

آنالیز و طراحی مقاطع مستطیلی دوبل آرمه

حداقل و حداکثر آرماتورهای خمشی

ضوابط محاسباتی آرماتورهای طولی خمشی (مقاطع T شکل-شکل پذیری کم و متوسط و زیاد)

حداقل فاصله آرماتورهای طولی

تیرهای با ارتفاع بیشتر از 900 میلی متر

قطع آرماتور خمشی

قطع آرماتور در تکیه گاه

آرماتور یکپارچگی سازه ای

سیستم تیرچه یکطرفه

طراحی خمشی اعضای بتنی مرکب

طراحی برشی تیر در شکل پذیری کم

طراحی برشی تیر در شکل پذیری متوسط

طراحی برشی تیر در شکل پذیری زیاد

ضوابط برشی تیرها

برش مقاوم تأمین شده توسط بتن

برش مقاوم تأمین شده توسط فولاد

حداقل آرماتور برشی

جزئیات اجرایی آرماتورهای برشی

قطر و فاصله خاموت های برشی در شکل پذیری کم

قطر و فاصله خاموت های برشی در شکل پذیری متوسط

قطر و فاصله خاموت های برشی در شکل پذیری زیاد

تکیه گاه جانبی آرماتورهای فشاری در تمام حالات شکل پذیری

تکیه گاه جانبی آرماتورهای فشاری در شکل پذیری زیاد

الزامات طراحی پیچشی

مقاومت پیچشی آستانه

مقاومت پیچشی ترک خوردگی

مقاومت پیچشی

پیچش نهایی وارد بر مقطع

حداقل آرماتور پیچشی

ضوابط آرماتورهای طولی پیچشی

ضوابط آرماتورهای عرضی پیچشی

تیرهای عمیق

فصل هفتم: ستون ها

مرکز الاستیک و پلاستیک

طبقه مهار شده و مهارنشده

ضرایب ترک خوردگی

ضریب طول موثر ستون

رفتار ستون ها در قاب

مقدمه ستون های کوتاه

مقاومت محوری ستون تحت بار محوری خالص

انواع حالت های شکست ستون تحت بار محوری و لنگر خمشی

ستون تحت بار محوری فشاری و لنگر خمشی تک محوره

ستون تحت بار محوری فشاری و لنگر خمشی دو محوره

مقطع تحت بار محوری کششی و لنگر خمشی

مقدمه ستون های لاغر

اثرات لاغری در قاب های مهار شده

اثرات لاغری در قاب های مهار نشده

ضابطه تیر ضعیف ستون قوی در شکل پذیری زیاد

ضوابط هندسی شکل پذیری متوسط و زیاد

جزئیات آرماتورگذاری طولی

طراحی برشی ستون در شکل پذیری کم

طراحی برشی ستون در شکل پذیری متوسط

طراحی برشی ستون در شکل پذیری زیاد

ضوابط برشی ستون ها

برش مقاوم تأمین شده توسط بتن

برش مقاوم تأمین شده توسط فولاد

حداقل آرماتور برشی

جزئیات اجرایی آرماتورهای برشی

ضوابط آرماتورگذاری برشی در شکل پذیری کم

ضوابط آرماتورگذاری برشی در شکل پذیری متوسط

ضوابط آرماتورگذاری برشی در شکل پذیری زیاد

فصل هشتم: ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستون

پیوستگی ناحیه اتصال

محصور شدگی ناحیه اتصال

ضوابط آرماتوهای عرضی در شکل پذیری کم

ضوابط آرماتوهای طولی در شکل پذیری کم

ضوابط آرماتوهای عرضی در شکل پذیری متوسط

ضوابط آرماتوهای طولی در شکل پذیری متوسط

ضوابط آرماتوهای عرضی در شکل پذیری زیاد

ضوابط آرماتوهای طولی در شکل پذیری زیاد

طراحی چشمه اتصال در قاب های با شکل پذیری کم

طراحی چشمه اتصال در قاب های با شکل پذیری متوسط

طراحی چشمه اتصال در قاب های با شکل پذیری زیاد

انتقال نیروی محوری از طریق سیستم کف

فصل نهم: دیوارها

طول ناحیه موثر دیوار

حداقل ضخامت دیوار باربر

آنالیز خمشی دیوارهای غیرباربر در شکل پذیری کم

طراحی خمشی-محوری دیوارهای باربر در شکل

پذیری کم

-روش ساده شده

-روش تحلیلی

-روش جایگزین برای تحلیل خارج از صفحه

دیوارهای لاغر

طراحی برای برش داخل صفحه در شکل پذیری کم …

طراحی برای برش خارج صفحه در شکل پذیری کم …

تکیه گاه جانبی آرماتورهای طولی

آرماتورگذاری اطراف بازشوها

حداقل درصد آرماتورهای طولی

حداکثر فاصله آرماتورهای طولی

حداکثر فاصله آرماتورهای عرضی

ضوابط طراحی دیوارها در قاب های با شکل پذیری زیاد

محدودیت های هندسی دیوارها در قاب های با شکل پذیری زیاد

طراحی خمشی-محوری در شکل پذیری زیاد

طراحی برشی در شکل پذیری زیاد

ضوابط آرماتورهای قائم و افقی در شکل پذیری زیاد

لزوم پیش بینی اجزاء مرزی

ارنفاع لازم برای اجزاء مرزی

طول لازم برای اجزاء مرزی

ضوابط آرماتورهای عرضی در اجزاء مرزی

ضوابط دیوارهایی که به اجزای مرزی ویژه بر اساس محاسبات نیازی ندارند

ضوابط تیرهای همبند

ضوابط دیوار پایه ها

فصل دهم: دیافراگم ها

نمونه دیافراگمی که جزئی از سیستم مقاوم در برابر زلزله نمی باشد

نیروی طراحی دیافراگم

دیافراگم جزئی از سیستم مقاوم در برابر زلزلهنمی باشد

-طراحی خمشی محوری

-طراحی برشی

-ضوابط طراحی برشی

-ضوابط انتقال برش از دیافراگم به جمع کننده یا عضو قائم

-جمع کننده ها

-آرماتور حرارت و جمع شدگی

-فاصله آرماتورها

-محل قطع عملی آرماتورها

دیافراگم جزئی از سیستم مقاوم در برابر زلزله می باشد

-حداقل ضخامت دیافراگم

-محدودیت آرماتورگذاری

-طراحی خمشی-محوری

-طراحی برش

-خرپاهای سازه ای

مقاومت برشی اصطکاکی

فصل یازدهم: شالوده ها

انواع شالوده های سطحی

انواع شالوده های عمیق

مقطع بحرانی در خمش

مقطع بحرانی برش یکطرفه

مقطع بحرانی برش دوطرفه

ضوابط شالوده های سطحی

ضوابط شالوده های سطحی منفرد دوطرفه

ضوابط کلاف های رابط شالوده های سطحی در شکل پذیری کم

ضوابط کلی شالوده های عمیق در تمام حالات شکل پذیری

طراحی سازه ای شمع ها به روش تنش مجاز

طراحی سازه ای شمع ها به روش طرح مقاومت

ضوابط شمع های درجاریز در شکل پذیری کم

ضوابط شمع های درجاریز در شکل پذیری متوسط و زیاد

ضوابط شمع های پیش ساخته در شکل پذیری کم

ضوابط شمع های پیش ساخته ای که بار ساختمان با شکل پذیری کم را تحمل می کنند

ضوابط شمع های پیش ساخته ای که بار ساختمان با شکل پذیری متوسط و زیاد را تحمل می کنند

مهار شمع ها

فصل دوازدهم: اتصالات

اتصالات به شالوده

-طراحی اتکایی

-طراحی برشی اصطکاکی

-جزئیات اتصالات اعضای درجاریز و پیش ساخته با شالوده

انتقال برش افقی در اعضای خمشی مرکب بتنی

-روش اول طراحی

-روش دوم طراحی

-میلگردگذاری

نشیمن ها

-روش طراحی

-محدودیت های ابعادی

-طراحی برش اصطکاکی

-طراحی خمشی

-طراحی کششی

-میلگرد مورد نیاز نشیمن

-مقاومت لهیدگی بتن در محل تکیه گاه

-میلگرد گذاری

اتصال اعضای پیش ساخته

-حداقل الزامات بندهای یکپارچگی

-سازه های دیوار باربر از یتن پیش ساخته

حداقل ابعاد در اتصالات اتکایی در دال ها و تیرها یا

اعضای دارای ماهیچه پشت بند

فصل سیزدهم: دال های یکطرفه

حداقل ضخامت دال

ضخامت دال + کف پوش

محدودیت های خیز دال

محاسبه تغییر مکان یا خیز دال

-کلیات

-تغییر شکل آنی

-تغییر شکل دراز مدت

-تغییر شکل کل

محدودیت کرنش آرماتورها

طراحی خمشی دال

روش ساده شده تحلیل الاستیک دال

طراحی برشی دال

حداقل آرماتور خمشی دال

حداقل آرماتور برشی دال

حداقل آرماتور حرارت و جمع شدگی

فاصله آرماتورها

ضوابط آرماتورهای خمشی

فصل چهاردهم: دال های دوطرفه

سیستم های دال های دوطرفه

انواع دال های دوطرفه

اجزاء دال

روش های طراحی دال دوطرفه

بازشوها

فاصله بازشوها از محیط ستون

حداقل ضخامت دال دوطرفه

محدودیت خیز دال دوطرفه

محدودیت کرنش آرماتورها

کلیات طراحی

طراحی خمشی دال

انتقال لنگر و برش در اتصالات دال به ستون

طراحی برای برش یکطرفه دال

مقطع بحرانی برش دوطرفه

طراحی برای برش دوطرفه دال

ضوابط کلاهک برشی

کتیبه دال

سیستم های تیرچه دوطرفه

آرماتورهای خمشی

آرماتورگذاری در گوشه خارجی دال ها

آرماتورهای انسجام

آرماتورگذاری در دال های تخت

آرماتورهای برشی-خاموت

آرماتورهای برشی-گل میخ سردار

فصل پانزدهم: الزامات بهره برداری

کلیات

خیز دال های یکطرفه و تیرها

توزیع آرماتور خمشی و کنترل عرض ترک

آرماتور حرارت و جمع شدگی

ارتعاش (لرزش)

فصل شانزدهم: جزئیات آرماتورگذاری

حداقل فاصله آرماتورها

قلاب استاندارد

قلاب لرزه ای

سنجاقی ها

کلیات طول گیرایی

طول گیرایی آرماتورهای بدون قلاب در کشش

طول گیرایی آرماتورهای قلابدار در کشش

طول گیرایی آرماتورهای سردار در کشش

طول گیرایی شبکه آرماتور سیمی در کشش

طول گیرایی آرماتورها در فشار

موارد غیرمجاز کاهش طول گیرایی

طول گیرایی گروه میلگردها

کلیات وصله میلگردها

وصله پوششی آرماتورها در کشش

وصله پوششی آرماتورها در فشار

وصله اتکایی آرماتورها در فشار

وصله مکانیکی و جوشی

وصله گروه میلگردها

ضوابط ویژه آرماتورهای طولی تیرها

ضوابط ویژه آرماتورهای طولی ستون ها

ضوابط ویژه آرماتورهای طولی دیوارها

ضوابط خاموت ها

ضوابط تنگ ها

ضوابط دورپیچ ها
نسخه دیجیتال
ناموجود
اطلاع از موجودی کالا
نسخه فیزیکی (چاپی)
۲۵۵,۰۰۰ تومان
خرید نسخه فیزیکی
شاید این کتابها را نیز بپسندید
تحلیل و طراحی لرزه ای پل - محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰
۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
فلوچارت پی (هدیه گروه ایست) - مهندس مهدی، مهندس عسگری
مهندس مهدی، مهندس عسگری
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
اصول مهندسی زلزله - دکتر مهدی علیرضایی، دکتر حمزه شکیب
دکتر مهدی علیرضایی، دکتر حمزه شکیب
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۵,۰۰۰
۳۷
۹,۵۰۰ تومان
مجموعه سوالات آزمون های محاسبات (چاپ سیاه و سفید) - مهندس مهدی،مهندس عسگری
مهندس مهدی،مهندس عسگری
نسخه چاپی
۱۹۹,۰۰۰ تومان
دیجیتال
فلوچارت استاندارد 2800 (چاپ سیاه و سفید) - مهندس مهدی،مهندس عسگری
مهندس مهدی،مهندس عسگری
نسخه چاپی
۱۲۷,۰۰۰ تومان
دیجیتال
فلوچارت بارگذاری (چاپ سیاه و سفید) - مهندس مهدی،مهندس عسگری
مهندس مهدی،مهندس عسگری
نسخه چاپی
۱۲۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال
فلوچارت سازه های فلزی (چاپ سیاه و سفید) - مهندس مهدی،مهندس عسگری
مهندس مهدی،مهندس عسگری
نسخه چاپی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی سازه‌ های فولادی (جلد پنجم) - به روش حالات حدی (LRFD-ASD) - دكتر مجتبی ازهری، دکتر حسین عموشاهی، دكتر سیدرسول میرقادری
دكتر مجتبی ازهری، دکتر حسین عموشاهی، دكتر سیدرسول میرقادری
نسخه چاپی
۱۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال