جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


آشنایی با مرمت ابنیه
۱۳۸,۰۰۰ریال
ناموجود

آشنایی با مرمت ابنیه


ناشر:
اول و آخر
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۳
تعداد صفحه:
۲۲۲
ویرایش/شماره چاپ:
پنجم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
اولین اقدامات عملی در زمینه مرمت و باز زنده سازی به سال ۱۳۰۰ بر می گردد. به دنبال سفرهای انجام شده در دوره قاجار به اهمیت آثار تاریخی پی برده شد و به محافظت و نگهداری آنها پرداختند. اولین اقدامات سنتی و ابتدایی بود. اولین احکام قانون تصویب شده این بود که هیچ شخصی حق ندارد در آثار ملی و باستانی دخل و تصرف کند مگر اینکه اینکار از طریق سازمانی دولتی مسئول و یا تحت نظارت آن با رعایت تمام موازین وضع شده انجام شود.