جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


طراحی ساختمان های کوتاه و میان مرتبه
ناموجود
ناموجود
نسخه دیجیتال کتابهای تهیه شده از طریق وب سایت رایانبوک، فقط از طریق
نرم افزار تحت ویندوز و یا APP اندروید رایان بوک قابل مشاهده میباشند.

طراحی ساختمان های کوتاه و میان مرتبه


سال انتشار:
۱۳۸۹
تعداد صفحه:
۸۸
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
AISCs Steel Design Guide ۵ Low and Medium Rise Steel Building . Translation by Mohamad jafar Kormi C.Eng. در بخش اول این کتاب در رابطه با قوانین پایه ای طراحی اقتصادی ، تعین میزان بار زنده و انتخاب طول دهانه ، ملاحظات سرویس دهی ،انواع سیستم های سقف، سیستم سقف های با تیرچه های با جان باز و سیستم تیرچه های مختلط و ارتعاشات کف، طراحی برای بار باد،مقادیر مجاز جابجائی افقی سقف،طراحی قاب های با باد بندی و بدون بادبندی و قاب های ویژه مقاوم در برابر باد و در پایان با چند مثال کاربردی طراحی از جمله: ۱-طراحی تیر مرکب به روش بار و مقاومت ضریبدار (LRFD) .۲-کنترل خیز دراز مدت تیر مرکب (کنترل خزش) .۳- بهینه سازی قاب بادبندی K. ۴- طراحی قاب بادبندی نشده ودر نهایت طراحی نهائی ستون به پایان می رسد.