جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


ارزیابی زمین شناختی (ژئولوژیکی) مصالح سنگی جهت استفاده در پروژه های عمرانی و راهسازی
ناموجود
ناموجود

ارزیابی زمین شناختی (ژئولوژیکی) مصالح سنگی جهت استفاده در پروژه های عمرانی و راهسازی


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
۱۶۴
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای