جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


Beam Deflections and Stresses During Lifting
ناموجود
رایگان

Beam Deflections and Stresses During Lifting


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
رفتار تیری که در راستای محور طولی خود دارای انحنا است در این مقاله بررسی شده‌است. تیرها منشوری، متقارن و به صورت خطی الاستیک بوده و از دو محل یکسان آویخته شده‌اند. دو کابل که تیرها را نگه‌داشته‌اند، به صورت عمودی یا مایل قرار دارند. نتایج تحلیل‌های عددی برای مقاطع تیرهای i شکل ارائه شده است. محل آویختن در طول تیر که که تغییرمکان و تنش را حداقل می‌کند، نیز ارائه گردیده‌است.