جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


A commentary on seismic provisions for special cocentrically braced frames and special truss moment frame
ناموجود
رایگان

A commentary on seismic provisions for special cocentrically braced frames and special truss moment frame


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
-
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
این مقاله در مورد تفسیری از ضوابط لرزه‌ای قاب مهاربند همگرای ویژه و قابهای خمشی با تیرهای خرپایی است. مهاربندهای همگرای ویژه و قابهای گیردار با تیرهای خرپایی از سیستم‌های متداول در سازه‌های فلزی هستند. به هرحال هیچ‌یک از این‌دو، در طراحی‌های سابق لرزه‌ای، خیلی شکل‌پذیر نبودند. رفتار غیرشکل‌پذیر این سازه‌ها عمدتا به خاطر تسلیم، کمانش و گسیختگی زودهنگام مهاربندها، و اعضای تیر خرپایی، در طول تغییرشکل‌های بزرگ ناشی از زلزله، حاصل می‌شد. در گذشته کدها عمدتا وابسته به نیروهای طراحی بزرگ برای جلوگیری از تغییرشکل پلاستیک بودند.