جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


مقایسه روش زمان دوام با روش تحلیل دینامیکی افزایشی در تخمین ضریب رفتار قاب های دارای مهاربندهای کمانش تاب
ناموجود
رایگان

مقایسه روش زمان دوام با روش تحلیل دینامیکی افزایشی در تخمین ضریب رفتار قاب های دارای مهاربندهای کمانش تاب


ناشر:
-
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
۸
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
-