جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


Cyclic behavior of extended end-plate connections with shape memory alloy bolts
ناموجود
رایگان

Cyclic behavior of extended end-plate connections with shape memory alloy bolts


ناشر:
-
مترجم:
-
سال انتشار:
-
تعداد صفحه:
۲۱
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
-