جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


طراحی و ارزیابی پل‌های راه و راه‌آهن (جلد دوم: مدل‌سازی، تحلیل و طراحی سازه‌ای پل‌ها به کمک نرم‌افزار )CSi Bridge
۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
نسخه دیجیتال کتابهای تهیه شده از طریق وب سایت رایانبوک، فقط از طریق
نرم افزار تحت ویندوز و یا APP اندروید رایان بوک قابل مشاهده میباشند.

طراحی و ارزیابی پل‌های راه و راه‌آهن (جلد دوم: مدل‌سازی، تحلیل و طراحی سازه‌ای پل‌ها به کمک نرم‌افزار )CSi Bridge


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۴۰۰/۰۴/۰۱
تعداد صفحه:
۹۳۷
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
★★★☆☆
۳ رای
پس از بیان مفاهیم بنیادین مهندسی پل در جلد اول این کتاب، در دومین جلد از این مجموعه، سعی شده است تا مهندسین با روش‌های نرم‌افزاری مدل‌سازی، بارگذاری، تحلیل و طراحی سازه‌ای روسازه و زیرسازه پل‌ها به کمک نرم‌افزار CSI Bridge آشنا شوند. در فصل اول، مقررات آیین‌نامه‌ای به منظور مدل‌سازی سازه‌ای پل‌ها بر اساس قواعد ضوابط معتبری نظیر مقررات AASHTO LRFD تشریح شده است. در این فصل مسایلی نظیر نحوه استفاده از انواع المان‌ها در اجزای سازه‌ای پل، نحوه مدل‌سازی آثار سختی خاک زیر شالوده و پشت کوله‌ها، محاسبات مربوط به ترک‌خوردگی پایه‌های میانی و ... مطرح گردیده است. از فصل دوم تا ششم، به ترتیب روند مدل‌سازی، بارگذاری و تحلیل سازه‌ای پل‌ها توسط برنامه CSI Bridge بیان شده است. فصل دوم مربوط به آشنایی با قابلیت‌های مدل‌سازی این نرم‌افزار و معرفی برخی منوهای مورد نیاز برای ایجاد مدل است. در فصل سوم، فرآیند تعریف و اختصاص سیستم‌های عبورگاهی پل‌ها برای انواع سیستم‌ روسازه بیان شده است. تعریف و اختصاص سیستم‌های زیرسازه (شامل پایه‌های میانی، کوله‌ها و نشیمن‌گاه‌ها) در فصل چهارم تشریح گردیده است. در فصل پنجم، روند تعریف و اختصاص انواع الگوهای بارگذاری (Load Patterns) مربوط به طراحی و ارزیابی پل‌ها ارایه گشته است. در فصل ششم، خواننده با قابلیت‌های نرم‌افزار برای انجام انواع پرونده‌های تحلیل‌ سازه‌ای (Load Cases) شامل استاتیکی (خطی و غیرخطی)، مودال، طیف پاسخ، تاریخچه زمانی (خطی و غیرخطی)، بار متحرک، استاتیکی چند گامه، اجرای مرحله‌ای و ... آشنا می‌گردد. فصل هفتم مربوط به مراحل طراحی اجزای سازه‌ای پایه‌های میانی پل‌ها شامل ستون و سرستون به کمک نرم‌افزار بر اساس مقررات AASHTO LRFD است. در فصل هشتم، روند طراحی سیستم‌های روسازه دال و تیر فولادی I شکل به کمک نرم‌افزار بر اساس مقررات AASHTO LRFD بیان می‌گردد و فصل نهم به مراحل طراحی اجزای روسازه دال و تیر I شکل بتنی پیش‌تنیده به کمک CSI Bridge طبق همان مقررات می‌پردازد. در فصل دهم، چگونگی انجام طراحی اجزای پایه کناری پل (کوله)، شالوده و همچنین نشیمن‌گاه‌های الاستومری مسلح به ترتیب مطابق فصول دهم، یازدهم و چهاردهم مقررات AASHTO LRFD بیان شده است. در فصل یازدهم که آخرین فصل از این جلد به شمار می‌آید، روند طراحی سامانه‌های جداساز لرزه‌ای بر اساس دستورالعمل ویژه آشتو در این خصوص (ویرایش چهارم- سال ۲۰۱۴) ارایه گردیده است. سعی گردیده تا آخرین قابلیت‌های نرم‌افزار CSI Bridge تا پایان نسخه سال ۲۰۲۱ (ورژن ۲۳.۲.۰) در این کتاب مطرح شود و انشالله قابلیت‌های جدیدتر برنامه، در ویرایش‌های بعدی این جلد از کتاب در آینده ارایه خواهد گردید.