جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


طراحی و ارزیابی پل‌های راه و راه‌آهن (جلد اول: مفاهیم بنیادین)
۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۶۵۰,۰۰۰ ریال
۵۰۰,۰۰۰ریال
نسخه دیجیتال کتابهای تهیه شده از طریق وب سایت رایانبوک، فقط از طریق
نرم افزار تحت ویندوز و یا APP اندروید رایان بوک قابل مشاهده میباشند.

طراحی و ارزیابی پل‌های راه و راه‌آهن (جلد اول: مفاهیم بنیادین)


مترجم:
-
سال انتشار:
۱۴۰۰/۰۴/۰۱
تعداد صفحه:
۴۸۸
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
★★★★★
۲ رای
يكي از دروس تخصصي رشته مهندسی عمران و راه‌آهن در دوران كارشناسی، درس اصول مهندسی پل است. ابنيه راه و راه‌آهن و به ويژه پل‌ها در ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، نقش پر رنگی در پروژه‌هاي راهسازي و راه‌آهن چه در محدوده شهرها و چه در مناطق برون شهری دارند. تجربه نشان داده است كه بسياري از مهندسين عمران و راه‌آهن فاقد تجربه كافی در اصول مدل‌سازی، تحليل و طراحی پل‌ها هستند. لذا هدف از تدوین این مجموعه سه جلدی، آشنایی مهندسان با روند صحیح مراحل مطالعات طراحی و همچنین بهسازی پل‌ها است. از آنجا که آیین‌نامه‌های جدید طراحی پل‌ها (نظیر AASHTO)، روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) را به جای سایر روش‌های قدیمی نظیر روش تنش مجاز انتخاب نموده‌اند، یکی از اهداف کتاب، بیان اصول و مقررات مربوط به این روش در طراحی اجزای سازه‌ای پل‌ها است. در جلد نخست از این مجموعه، سعی نگارندگان بر آن بوده است تا به زبانی ساده، مفاهیم مقدماتی اصول مهندسی پل را بیان کنند. در فصل اول، مفاهیم اولیه مهندسی پل، شرح خدمات مطالعات طراحی و همچنین طبقه‌بندی پل‌های راه و راه‌آهن بیان می‌گردد. در فصل دوم، اجزای سازه‌ای و غیر سازه‌ای انواع پل‌ها تشریح می‌شود. در سومین فصل، با معرفی آیین‌نامه بارگذاری پل‌هاي ايران (نشریه شماره ۱۳۹)، اصول اولیه بارگذاری پل‌های راه و راه‌آهن طبق آن آیین‌نامه تشریح می‌گردد. در فصل چهارم، فلسفه طراحی پل‌ها بر اساس مقررات طراحی پل‌های بزرگراهی ایالات متحده (AASHTO) ارایه شده، انواع بارهای مد نظر آن مقررات برای طراحی اجزای سازه‌ای پل‌ها به روش ضرایب بار و مقاومت (LRFD) ذکر می‌گردد. در فصل پنجم، مراحل توزیع بار در روسازه پل‌ها بر اساس آیین‌نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن‌آرمه (نشریه شماره ۳۸۹) و همچنین AASHTO (نسخ قديمی و جديد) بیان می‌شود. فصل ششم، به مطالعات هیدرولیکی و هیدرولوژیکی پل‌های قرار گرفته بر فراز رودخانه‌ها و دشت‌های سیلابی می‌پردازد. در فصل هفتم، مبانی طراحی لرزه‌ای پل‌ها با روش مبتنی بر نیرو مطابق آيين‌نامه طراحي پل‌هاي راه و راه‌آهن در برابر زلزله (نشريه شماره ۴۶۳) و همچنین مطالعات تحلیل خطر لرزه‌ای ویژه ساختگاه مطرح می‌گردد. در هشتمین فصل، مقررات AASHTO LRFD برای تعیین نیروهای زلزله در پل‌های بزرگراهی بیان می‌شود. در فصل نهم، اصول روش طراحی لرزه‌ای پلها بر مبنای تغییرمکان (عملکرد) و برخی از مقررات دستورالعمل لرزه‌ای AASHTO (۲۰۱۱) در خصوص طراحی بر مبنای عملکردی مورد بحث قرار می‌گیرد. دهمین فصل به عنوان فصل پایانی، به تاریخچه‌ای از مودهای بالقوه شکست و آسیب‌دیدگی پل‌ها ناشی از زلزله‌های گذشته می‌پردازد. در جلد دوم این مجموعه سه جلدی، اصول مدل‌سازی، بارگذاری، انواع تحلیل سازه‌ای و همچنین روند طراحی اجزای سازه‌ای پل‌ها به کمک نرم‌افزار CSI Bridge بیان خواهد شد. در جلد سوم نیز مفاهیم آسیب‌پذیری لرزه‌ای پل‌های موجود و همچنین روند مطالعات بهسازی لرزه‌ای پل‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.