جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


کاربد سیستم های بازیافت انرژی ار نوع هوایی در سرمایش و گرمایش ساختمان
ناموجود
ناموجود

کاربد سیستم های بازیافت انرژی ار نوع هوایی در سرمایش و گرمایش ساختمان


ناشر:
-
مترجم:
-
سال انتشار:
۸۹
تعداد صفحه:
۸۸
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای