جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


تحلیل و طراحی حرارتی سازه ها
ناموجود
۵۰,۰۰۰ریال

تحلیل و طراحی حرارتی سازه ها


ناشر:
نویسنده:
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۵
تعداد صفحه:
۱۳
ویرایش/شماره چاپ:
-
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
با توجه به مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، برای تامین شرایط بهره برداری مناسب، در محاسبه و طراحی سازه باید اثرات تغییرات دما به نحو موثری مورد توجه قرار بگیرد. از این رو برای ساختمان های بزرگ، ساختمان های صنعتی و ساختمان هایی که در شهرهایی با اختلاف دمای زیاد بین فصول و یا اختلاف دمای زیاد بین شب و روز قرار دارند باید تحلیل و طراحی حرارتی بصورت جداگانه برای سازه ها صورت گیرد. مشاهده می شود که گاهی اوقات پس از طراحی کلی سازه، بعد از اینکه تحلیل حرارتی نیز برای سازه انجام می شود، مقاطع طراحی شده قبلی جواب گوی بار حرارتی یا تنش حرارتی وارد شده بر ساختمان نیستند و باید این مقاطع تغییر پیدا کنند. از این رو تحلیل حرارتی سازه دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد. در ادامه برای آموزش این نوع تحلیل خاص، از نرم افزار ETABS V ۱۵.۲.۲.۰ و مبحث ششم و دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۱۳۹۲ استفاده می کنیم.