جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


اجرای بتن آرمه
۲۰۰,۰۰۰ ریال
ناموجود

اجرای بتن آرمه


ناشر:
علم و ادب
مترجم:
-
سال انتشار:
۱۳۹۲
تعداد صفحه:
۴٠۱
ویرایش/شماره چاپ:
سینزدهم
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
زیرشاخه:
بخش اول- کارهای عمومی بتنی فصل اول: اصول اجرای ساختمان ها فصل دوم: شناخت بتن و مواد متشکله آن فصل سوم: تدارک مصالح متشکله بتن فصل چهارم: بتن تازه فصل پنجم: بتن سخت شده فصل ششم: قالب بندی فصل هفتم: آرماتوربندی فصل هشتم: بهسازی بخش دوم- کارهای خاص بتنی فصل نهم: بتن پمپ و بتن پاشی فصل دهم: بتن مکیده – بتن پیش آکنده فصل یازدهم: ایمنی