جستجوی کتاب:

فروشگاه کتاب


کاربردهای روش های ایزوتوپی در مطالعات هیدروژئولوژی
۱۰۰,۰۰۰ریال
رایگان

کاربردهای روش های ایزوتوپی در مطالعات هیدروژئولوژی


نویسنده:
سال انتشار:
۱۳۹۳
تعداد صفحه:
۱۳۶
ویرایش/شماره چاپ:
اول
مجموع آراء:
☆☆☆☆☆
۰ رای
كاربرد ايزوتوپ‌ها در مطالعات منابع آب بيش از ۵۰ سال است كه در دنيا آغاز و در اين مدت با توجه به خصوصيات ويژه‌ ايزوتوپ‌ها، توسعه دستگاه‌هاي اندازه‌گيري و افزايش دقت آنها، اين تكنيك جايگاهي خاصي پيدا كرده است. بطوريكه با استفاده از اين روش مي‌توان به فهم بهتر نتايج حاصل از ديگر روش‌ها در مطالعات آبشناسي كمك نموده و با اطمينان بيشتري آنها را در حل مسائل مربوطه بكار برد. اساساً تكنيك‌هاي ايزوتوپي برپايه نمونه‌برداري، اندازه‌گيري، سنجش، تجزيه و تحليل و تفسير نتايج حاصل از آناليز عده‌اي از ايزوتوپ‌ها استوار مي‌باشند كه يا بطور مستقيم در تركيب مولكولي آب وجود داشته و يا بصورت محلول در آب قابل سنجش مي‌باشند و از اينرو قادرند به واسطه حضور در جريان، تاريخچه مطمئني از منبع مورد مطالعه را در اختيار محققان و كارشناسان قرار دهند. در اين كتاب ضمن ترجمه مجموعه: "Application of Isotope Techniques in Hydrogeology" كه توسط Dr. Werner Balderer استاد مؤسسه ETH سوئيس در سال ۲۰۰۷ جمع‌‌آوري و منتشر شده است نموده و در ادامه به منظور استفاده بيشتر به بخشي از سوابق و تجربيات موجود در كشور اشاره مي‌نمايد.