فروشگاه کتاب

فهرست کتابها عمران سازه فلزی (فولادی)
جستجوی کتاب:

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

کتابهای با موضوع سازه فلزی (فولادی)
تعداد کتابها: ۲۶۲ عدد
ترجمه استاندارد IEEE Std 693 - دکتر رضا کرمی محمدی ؛ آقای وحید اکرمی
دکتر رضا کرمی محمدی ؛ آقای وحید اکرمی
نسخه چاپی
۱۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دینامیک سازه ها (جلد اول: مبانی و کاربرد آن در مهندسی زلزله) - دکتر اباذر اصغری
دکتر اباذر اصغری
نسخه چاپی
۴۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دینامیک سازه - انیل چوپرا
انیل چوپرا
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دینامیک سازه 1 - آنیل چوپرا
آنیل چوپرا
نسخه چاپی
۲۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تئوری مقدماتی سازه ها - مجید بدیعی
مجید بدیعی
نسخه چاپی
۱۳,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تئوری مسائل تحلیل سازه - کاسیمالی، نوریس
کاسیمالی، نوریس
نسخه چاپی
۳۳,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تحليل و تشريح کامل مسائل تحليل سازه ها - فرزانه طهموریان
فرزانه طهموریان
نسخه چاپی
۱۷۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تحليل و تشريح کامل مسائل تحليل سازه ها - فرزانه طهموریان، سعید نعمتی، امیر عطار عباسی
فرزانه طهموریان، سعید نعمتی، امیر عطار عباسی
نسخه چاپی
۱۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
جداول تیرچه های فولادی با جان باز - شهبازی - کرمی
شهبازی - کرمی
نسخه چاپی
۱۴,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بارگذاری ساختمانها - دکتر موسی مظلوم
دکتر موسی مظلوم
نسخه چاپی
۹,۶۰۰ تومان
دیجیتال
بارهای طراحی سازه ها - سید مهدی زهرایی
سید مهدی زهرایی
نسخه چاپی
۱۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بارگذاری کاربردی سازه ها - مهندس بهروز دادمند ، مهندس مسعود پوربابا
مهندس بهروز دادمند ، مهندس مسعود پوربابا
نسخه چاپی
۱۱,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بارگذاری سازه ها - دکترعلی خیرالدین،مهندس علی مسعود انواری
دکترعلی خیرالدین،مهندس علی مسعود انواری
نسخه چاپی
۳۳,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بارگذاری و سیستم های باربر سازه ای - شاپور طاحونی، مجید احتیاط
شاپور طاحونی، مجید احتیاط
نسخه چاپی
۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مقاومت مصالح کاربردی - محمود گلابچی
محمود گلابچی
نسخه چاپی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهندسی پل طراحی زیر سازه - وای فان چن،لیان دو آن
وای فان چن،لیان دو آن
نسخه چاپی
۴۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مبانی اجرای سازه های فولادی - خدادادی
خدادادی
نسخه چاپی
۲۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مباحث بنیادین اجرای سازه های فولادی - فریدون ایرانی
فریدون ایرانی
نسخه چاپی
۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی پلاستیک سازه های فولادی مقاوم در برابر زلزله - گوئل سوبهاش چاندرا، چائو شیه هو
گوئل سوبهاش چاندرا، چائو شیه هو
نسخه چاپی
۲۰,۶۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی ساختمان های فولادی جلد اول - ابراهیم ثنایی ، علیرضا رضائیان
ابراهیم ثنایی ، علیرضا رضائیان
نسخه چاپی
۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ساختمان‌ های فولادی - دکتر محمود گلابچی
دکتر محمود گلابچی
نسخه چاپی
۹۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی سازه‌ های فولادی به روش حالات حدی و مقاومت مجاز (جلد ششم) - دكتر مجتبی ازهری، دكتر سیدرسول میرقادری
دكتر مجتبی ازهری، دكتر سیدرسول میرقادری
نسخه چاپی
۲۴۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی سازه‌ های فولادی (جلد پنجم) - به روش حالات حدی (LRFD-ASD) - دكتر مجتبی ازهری، دکتر حسین عموشاهی، دكتر سیدرسول میرقادری
دكتر مجتبی ازهری، دکتر حسین عموشاهی، دكتر سیدرسول میرقادری
نسخه چاپی
۱۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی سازه‌ های فولادی (جلد چهارم) مباحث طراحی لرزه‌ ای - دكتر مجتبی ازهری، دكتر سیدرسول میرقادری
دكتر مجتبی ازهری، دكتر سیدرسول میرقادری
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی سازه های فولادی (براساس طراحی به روش تنش مجاز و روش حدی) - شاپور طاحونی
شاپور طاحونی
نسخه چاپی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی سازه های فولادی (روش تنش مجاز و روش حدی - LRFD) - شاپور طاحونی
شاپور طاحونی
نسخه چاپی
۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
بلوک های بتنی سبک هوادار اتوکلاو نشده غیرباربر - دکتر طیبه پرهیزگار، مهندس علیرضا پورخورشیدی
دکتر طیبه پرهیزگار، مهندس علیرضا پورخورشیدی
نسخه چاپی
دیجیتال
۸,۰۰۰
۴۰
۴,۸۰۰ تومان
سیستم قاب سبک فولادی - دکتر بهروز محمدکاری،دکتر رسول احمدی
دکتر بهروز محمدکاری،دکتر رسول احمدی
نسخه چاپی
دیجیتال
۷,۰۰۰
۴۰
۴,۲۰۰ تومان
اصول نظارت در سازه‌ های فولادی - دکتر جواد مکاری رحمدل، مهندس ارشیا صفایی، مهندس رامین علی‌ پناهی مطلق
دکتر جواد مکاری رحمدل، مهندس ارشیا صفایی، مهندس رامین علی‌ پناهی مطلق
نسخه چاپی
دیجیتال
مقاومت مصالح - نادر فنایی
نادر فنایی
نسخه چاپی
دیجیتال
طرح و محاسبه قاب های شیبدار - محمد جعفر کُرمی
محمد جعفر کُرمی
نسخه چاپی
دیجیتال
طراحی ساختمان های کوتاه و میان مرتبه - American Institute of Steel Construction
American Institute of Steel Construction
نسخه چاپی
دیجیتال
ارتعاشات کف ها - موسسه‌سازه‌های‌فولادی‌آمریکا
موسسه‌سازه‌های‌فولادی‌آمریکا
نسخه چاپی
دیجیتال
طراحی سازه های فولادی Steel Design - ویلیام تی سیگویی
ویلیام تی سیگویی
نسخه چاپی
دیجیتال
آبکاری فلزات - فریدون مجدنیا، ناصر خواجه نصیری
فریدون مجدنیا، ناصر خواجه نصیری
نسخه چاپی
دیجیتال
ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها با استفاده از نرم افزار Seismo Struct - سعید نزهتی، حسن معصومی، علیرضا خالو
سعید نزهتی، حسن معصومی، علیرضا خالو
نسخه چاپی
دیجیتال