جستجوی کتاب:

کتاب Numerical and Experimental Analysis Of Bolted End-Plate Joints Under Monotonic And Cyclic Loading

نویسنده:
ADANY , SANDOR
ناشر:
Budapest University of Technology and Economics, 2000
زبان نوشتار:
انگلیسی
معرفی کتاب
این مقاله تحقیقی از بررسی اتصال فولاد به بتن را تحت بارگذای یکنواخت و سیکلی بررسی می‌کند. که شامل مطالعات عددی و آزمایشگاهی با هدف دستبابی به دانش دقیق‌تر از رفتار این نوع اتصال و اجزای آن و توسعه مدل‌هایی که مشخصات این گره‌ها را ارزیابی می‌کند، می‌باشد.
نسخه دیجیتال
رایگان
خرید نسخه دیجیتال
نسخه فیزیکی (چاپی)
ناموجود
اطلاع از موجودی کالا
شاید این کتابها را نیز بپسندید
مهندس مهدی، مهندس عسگری
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
مهندس مهدی،مهندس عسگری
نسخه چاپی
۸۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
محسن چشمی مقدم
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
امیرحسین شعبانی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰ تومان
سیدمحمدصادق موسوی
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰ تومان
علی عبایی
نسخه چاپی
دیجیتال
۹,۵۰۰ تومان
رضا شیخی
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
انیل چوپرا
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال