فروشگاه کتاب

فهرست کتابها عمران سازه فلزی (فولادی)
جستجوی کتاب:

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

کتابهای با موضوع سازه فلزی (فولادی)
تعداد کتابها: ۲۶۲ عدد
تکنولوژی روش‌های جوشکاری - پویا نجم‌سهیلی،فرزاد نجم‌سهیلی
پویا نجم‌سهیلی،فرزاد نجم‌سهیلی
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ايمنی و بهداشت در جوشكاری - محمدجواد جعفری، محمدرضا حسن‌بیگی، علی رمضانخانی
محمدجواد جعفری، محمدرضا حسن‌بیگی، علی رمضانخانی
نسخه چاپی
۴۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مدلسازی مفصل پلاستیک متمرکز در نرم افزار Opensees - امیرحسین شعبانی
امیرحسین شعبانی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰ تومان
فرضیات طراحی سازه ها - سجاد زارعی
سجاد زارعی
نسخه چاپی
دیجیتال
۴۰,۰۰۰ تومان
بهسازی لرزه ای سازه ها با تحلیل غیر خطی پوش آور - سیدمحمدصادق موسوی
سیدمحمدصادق موسوی
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰ تومان
مطالعات هیدرولوژی احداث پل (مطالعه موردی احداث یک پل در استان فارس) - سیدعباس حسینی
سیدعباس حسینی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۵,۰۰۰ تومان
انتگرال روی خم (ریاضی عمومی ۲) - علی عبایی
علی عبایی
نسخه چاپی
دیجیتال
۹,۵۰۰ تومان
بهسازی لرزه ای ساختمان ها با استفاده از حرکت گهواره ای - سید محمدصادق موسوی
سید محمدصادق موسوی
نسخه چاپی
دیجیتال
۳۵,۰۰۰ تومان
A Graphical Method for Design of Cantilevered and Suspended Span Beams -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Behavior and Design of Single Plate Shear Connections -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
An Experimental Look a Bracket Loaded Webs -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Beam Deflections and Stresses During Lifting -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Bolt Tension Control with a Direct Tension Indicator -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Yield Line Compnent Method for Bolted Flange Connections -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Allowable Axial Stresses in Segmented Columns -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Bending Strength of Steel Bracket and Splice Plates -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Specification for the Design of Steel-Concrete Composite Columns -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Fresh Look at Bolted End-Plate Behavior and Design -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
An Assessment of K Factor Formulas -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A General Solution for Eccentric Loads on Weld Groups - G. DONALD BRANDT
G. DONALD BRANDT
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Design Aid for Connection Angle Welds Subjected to Combined Shear and Axial Loads - KENNETH M. LOOMIS ,WILLIAM A.THORNTON and THOMAS KANE
KENNETH M. LOOMIS ,WILLIAM A.THORNTON and THOMAS KANE
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Design Aid for Connection Angle Welds Subjected to Combined Shear and Axial Loads - KENNETHM.LOOMIS,WILLIAMA.THORNTONan dTHOMASKANE
KENNETHM.LOOMIS,WILLIAMA.THORNTONan dTHOMASKANE
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Bolt Shear Design Considerations - R.H.R Tide
R.H.R Tide
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Method for the Plastic Design of Unbraced Multistory Frames - OSCAR DE BUEN
OSCAR DE BUEN
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
BOLTED DOUBLE ANGLE CONNECTIONS IN COMBINED SHEAR AND TENSION -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Allowable Loads on Beams without Lateral Support -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Amplification Factors for Beam-Columns -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
basic diaphragm design - Richard B. Heagler
Richard B. Heagler
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان