فروشگاه کتاب

فهرست کتابها عمران سازه فلزی (فولادی)
جستجوی کتاب:

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

کتابهای با موضوع سازه فلزی (فولادی)
تعداد کتابها: ۲۶۲ عدد
A Practical Method of Second Order Analysis Part2—Rigid Frames -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
ApproximatePlastic Modulus of Wide Flange Beam Sections -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Practical Method of Second Order Analysis Part 1 Pin Jointed Systems -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Analysis and Design of Framed Columns Under Minor Axis Bending -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Allowable Stress for Bending Members -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
A Novel Approach for K Factor Determination -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Analysis and Design of a Web Connection in Direct Tension -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Bolt Preload Measurements Using Ultrasonic Methods -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Bracing Connections for Heavy Construction -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
bolt shear design consideration -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Bracing of Continuous Columns -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
اصول و مبانی طراحی دیوارهای برشی فولادی -
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
الاستیسیته (تئوری، کاربرد و محاسبات) - ساد، مارتین هوارد
ساد، مارتین هوارد
نسخه چاپی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
کتاب طراحی قاب های خمشی ویژه فولادی (با رویکرد در نرم افزار ETABS) - مهندس صمد آقازاده و پویا آقازاده
مهندس صمد آقازاده و پویا آقازاده
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
رفع خطاها و هشدارها در حین تحلیل و طراحی سازه ها در ایتبس - دکتر مهدی علیرضایی، فریده بهرامی
دکتر مهدی علیرضایی، فریده بهرامی
نسخه چاپی
۲۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهنمای انجام تحلیل غیر خطی با استفاده از نرم افزار ETABS 2013 - فرهاد داوری پور
فرهاد داوری پور
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰ تومان
رهیافت حل مسئله در استاتیک و مقاومت مصالح (حل بیش از 580 مسئله بصورت تستی به همراه حل تشریحی) - دکتر مهدی علیرضایی و دکتر مهدی آرزومندی
دکتر مهدی علیرضایی و دکتر مهدی آرزومندی
نسخه چاپی
دیجیتال
۴,۸۰۰ تومان
اصول طراحی لرزه‌ای سازه‌های فولادی و کاربرد در نرم‌افزار ETABS - مهدی علیرضایی، محمدکاظم بحرانی، علی محمدی
مهدی علیرضایی، محمدکاظم بحرانی، علی محمدی
نسخه چاپی
دیجیتال
۷,۵۰۰ تومان
آموزش پیشرفته طراحی محاسبات سازه های فضاکار- اولین کتاب سازه های فضاکار - مجتبی اصغری سرخی
مجتبی اصغری سرخی
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰ تومان
راهنمای گام به گام طراحی پروژه های سازه های فولادی و بتنی - احمد رضا جعفری
احمد رضا جعفری
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۵,۰۰۰ تومان
روش آنالیز مستقیم در آنالیز پایداری سازه های فولادی - مجتبی اصغری سرخی
مجتبی اصغری سرخی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۵,۰۰۰ تومان
راهنمای گام به گام طراحی اتصالات سازه های فولادی و بادبند ها - احمد رضا جعفری
احمد رضا جعفری
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰ تومان
راهنمای طراحی سازه های خاص (جلد اول) همراه با مثال - سید صادق علوی
سید صادق علوی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰ تومان
سیستم های سازه ای سازه های بلند (ایبوک مصور) - ایمان الیاسیان
ایمان الیاسیان
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰ تومان
راهنمای طراحی سازه های خاص (جلد دوم) - سید صادق علوی
سید صادق علوی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰ تومان
ساختمانهای LSF (هر آنچه که باید درباره سازه های LSF بدانیم . . .!) - ايمان الياسيان
ايمان الياسيان
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۵۰۰ تومان
سیستم سازه ای ساختمان های بلند -
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰ تومان
آشنایی با انواع سازه های فضاکار -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
محاسبه بار باد وارد بر تجهیزات بام -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
طراحی لرزه ای براساس عملکرد در سازه -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان