فروشگاه کتاب

تفکیک کتابها بر اساس تگ ژئوتکنیک
جستجوی کتاب:

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

کتابهای دارای برچسب ژئوتکنیک
تعداد کتابها: ۲۱ عدد
تحلیل و طراحی لرزه ای پل - محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰
۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
راهنمای تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی برای ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای در مناطق شهری - سعید هاشمی‌طباطبایی-فاطمی عقدا-بیت الهی-نریمان سعید-محمدی-سلامت
سعید هاشمی‌طباطبایی-فاطمی عقدا-بیت الهی-نریمان سعید-محمدی-سلامت
نسخه چاپی
۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۰,۰۰۰
۲۵
۷,۵۰۰ تومان
اصول مهندسی ژئوتکنیک - مهندسی پی - Braja M. Das
Braja M. Das
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰
۶۰
۸,۰۰۰ تومان
کتاب مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) - دفتر امور مقررات ملی ساختمان
دفتر امور مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
۲۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۲,۰۰۰ تومان
اصول و مبانی مطالعات ژئوتکنیک در تونل سازی - حسین جواهری کوپایی، رضا عبداللهی
حسین جواهری کوپایی، رضا عبداللهی
نسخه چاپی
۳۶,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهار گودبرداری، شیروانی و حفر تونل (کاملاً مصور) - ايمان الياسيان
ايمان الياسيان
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۵۰۰ تومان
ژئوتکنیک لرزه ‏ای مهندسی - مسعود پاک نهاد، احمدرضا مظاهری
مسعود پاک نهاد، احمدرضا مظاهری
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
حل جامع مسائل مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای - ابراهیم شجاعی
ابراهیم شجاعی
نسخه چاپی
۸۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهارهای مکانیکی خاک از طراحی تا اجرا - محمدعماد محمودی مهریزی ، متین جلالی مقدم
محمدعماد محمودی مهریزی ، متین جلالی مقدم
نسخه چاپی
۲۱,۰۰۰ تومان
دیجیتال
فرهنگ نوین مهندسی عمران - حسن مقدم
حسن مقدم
نسخه چاپی
۱۴۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
حل مهندسی پی - مهدی امیری بهقدم
مهدی امیری بهقدم
نسخه چاپی
۱۴,۰۰۰ تومان
دیجیتال
اصول مهندسی ژئوتكنيک 2 مهندسی پی - براجا . ام . داس
براجا . ام . داس
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهندسی ژئوتکنیک - رووان راجاپاکس
رووان راجاپاکس
نسخه چاپی
۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
اصول مهندسی ژئوتکنیک مکانیک خاک - براجا ام داس
براجا ام داس
نسخه چاپی
۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
اصول مهندسی ژئوتکنیک: مکانیک خاک - براجا داس
براجا داس
نسخه چاپی
۲۷,۰۰۰ تومان
دیجیتال
خطرات پدیده های ژئوتکنیک لرزه ای و انتخاب ساختگاه ایمن برای ساختمان ها - دکتر سعید هاشمی طباطبایی
دکتر سعید هاشمی طباطبایی
نسخه چاپی
دیجیتال
۸,۰۰۰
۴۰
۴,۸۰۰ تومان
ارزیابی زمین شناختی (ژئولوژیکی) مصالح سنگی جهت استفاده در پروژه های عمرانی و راهسازی - محمدرضا سلیمانی کرمانی
محمدرضا سلیمانی کرمانی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲,۰۰۰
۳۰
۸,۴۰۰ تومان
کتاب ژئوتکنیک پیشرفته در خطوط ریلی بالاستی - دکتر اسماعیلی, مهندس مجیدی پرست, مهندس خادم ثامنی مهندس فتاحی, مهندس ودادی
دکتر اسماعیلی, مهندس مجیدی پرست, مهندس خادم ثامنی مهندس فتاحی, مهندس ودادی
نسخه چاپی
دیجیتال
تحقیقات صحرایی(ژئوتکنیک) - اسماعیل افلاکی
اسماعیل افلاکی
نسخه چاپی
دیجیتال
اصول مهندسی ژئوتکنیک مکانیک خاک - براجاام. داس
براجاام. داس
نسخه چاپی
دیجیتال