فروشگاه کتاب

فهرست کتابها عمران سازه بتنی
جستجوی کتاب:

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

کتابهای با موضوع سازه بتنی
تعداد کتابها: ۲۵۴ عدد
افزودنی های شیمیایی بتن: دانش، فناوری و کاربردها - محمد شکرچی زاده، نیکلاس علی لیبر، سولماز دهقان مروستی، علی پورضرابی
محمد شکرچی زاده، نیکلاس علی لیبر، سولماز دهقان مروستی، علی پورضرابی
نسخه چاپی
دیجیتال
راهنمای کاربردی بتن سبکدانه سازه ای - محمد شکرچی ، زادهنیکلاس ، علی لیبرمارال جلیلی
محمد شکرچی ، زادهنیکلاس ، علی لیبرمارال جلیلی
نسخه چاپی
دیجیتال
آئین نامه های طراحی استفاده از مصالح FRP جهت مقاوم سازی سازه های بتنی - رضا دریابیگی ، امید رضایی فر ، ساجد رستمی
رضا دریابیگی ، امید رضایی فر ، ساجد رستمی
نسخه چاپی
دیجیتال
آزمایشگاه بتن. تفسیر نتایج - یوسف زندی
یوسف زندی
نسخه چاپی
دیجیتال
تکنولوژی بتن (مصالح، خواص، اجرا) - علی اکبر رمضانیان پور، منصور پیدایش
علی اکبر رمضانیان پور، منصور پیدایش
نسخه چاپی
دیجیتال
روش های اجرای سازه های بتنی - پرویز قدوسی
پرویز قدوسی
نسخه چاپی
دیجیتال
طراحی بتن پیش تنیده - ام.کی هورست
ام.کی هورست
نسخه چاپی
دیجیتال
طراحی سازه های بتن آرمه - سید بهزاد طلائی طبا ء امیرحسین عرشیان
سید بهزاد طلائی طبا ء امیرحسین عرشیان
نسخه چاپی
دیجیتال
مصالح و روش های پیشرفته ساخت اجرای سازه های بتن مسلح - محمود صدرالسادات زاده
محمود صدرالسادات زاده
نسخه چاپی
دیجیتال
ضوابط و جزئیات اجرائی ساختمان بتن آرمه 1 - حمیدرضا فرشچی
حمیدرضا فرشچی
نسخه چاپی
دیجیتال
آنالیز و طراحی دیوارهای برشی - دکتر علی خیرالدین ، ابراهیم امامی
دکتر علی خیرالدین ، ابراهیم امامی
نسخه چاپی
دیجیتال