فروشگاه کتاب

فهرست کتابها عمران سازه بتنی
جستجوی کتاب:

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

کتابهای با موضوع سازه بتنی
تعداد کتابها: ۲۵۴ عدد
طراحی لرزه ای قاب خمشی با شکل پذیری ویژه بتنی -
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰ تومان
محاسبه بار باد وارد بر تجهیزات بام -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
طراحی لرزه ای براساس عملکرد در سازه -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
تحلیل و طراحی حرارتی سازه ها - آرمان عبدی پور
آرمان عبدی پور
نسخه چاپی
دیجیتال
۵,۰۰۰ تومان
طراحی عملکردی با استفاده از بهینه سازی سازه -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
ساختمان های بلند -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
طراحی لرزه‌ای ساختمان RCC بر اساس عملکرد -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
تحلیل و طراحی پروژه های کاربردی با برنامه ETABS2016 - قاسم موسوی، مهدی هادیزاده بزاز
قاسم موسوی، مهدی هادیزاده بزاز
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی لرزه‌ ای مبتنی بر عملکرد در ساختمان‌ های بتن مسلح - نیما اصغری
نیما اصغری
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
طراحی و تحلیل ساختمان ها تحت بارگذاری انفجار -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
نسل بعد ساختمان‌های فوق بلند -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
آماده سازی رکوردها برای تحلیل دینامیکی سازه ها - سیدمحمدصادق موسوی
سیدمحمدصادق موسوی
نسخه چاپی
دیجیتال
۳۵,۰۰۰ تومان
تونل تست باد CTBUH برای ساختمان‌های بلند مرتبه -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
مقدمه ای بر پایش سلامت سازه ها - محمد صادق برخورداری
محمد صادق برخورداری
نسخه چاپی
دیجیتال
۶۰,۰۰۰ تومان
دیافراگم ها، جمع کننده ها و وترها -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
آموزش گام به گام و تصویری انجام پروژه سازه های بتن آرمه - علیرضا رنج بردار
علیرضا رنج بردار
نسخه چاپی
دیجیتال
۴۹,۰۰۰ تومان
تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها با استفاده از نرم افزار seismostruct - مهدی علیرضایی، خسرو پیله وریان، محمد کاظم بحرانی، وحید رستمی
مهدی علیرضایی، خسرو پیله وریان، محمد کاظم بحرانی، وحید رستمی
نسخه چاپی
دیجیتال
۷,۵۰۰ تومان
اصول نظارت در سازه‌ های بتنی مسلح - دکتر جواد مکاری رحمدل، مهندس ارشیا صفایی، مهندس رامین علی‌پناهی مطلق
دکتر جواد مکاری رحمدل، مهندس ارشیا صفایی، مهندس رامین علی‌پناهی مطلق
نسخه چاپی
۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تحلیل غیرخطی و طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح - آرش رستمی
آرش رستمی
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مثال کاربردی - رضا مکرم آیدنلو
رضا مکرم آیدنلو
نسخه چاپی
۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مبانی مدیریت پروژه روش های اجرایی ساختمان - حمید شریف پور
حمید شریف پور
نسخه چاپی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای نشریه 360 - شایان پاک نیت، احسان پاک نیت
شایان پاک نیت، احسان پاک نیت
نسخه چاپی
۳۹۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تحلیل دستی سازه ها و مقایسه آن با تحلیل نرم افزاری به کمک sap 2000 - امیر سعادت خواه
امیر سعادت خواه
نسخه چاپی
۳۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال