فروشگاه کتاب

فهرست کتابها عمران سازه بتنی
جستجوی کتاب:

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

کتابهای با موضوع سازه بتنی
تعداد کتابها: ۲۵۴ عدد
اجرای ساختمانهای بتن‌ آرمه (همراه با DVD) - علیرضا رهایی،سعید نعمتی
علیرضا رهایی،سعید نعمتی
نسخه چاپی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مدلسازی مفصل پلاستیک متمرکز در نرم افزار Opensees - امیرحسین شعبانی
امیرحسین شعبانی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰ تومان
فرضیات طراحی سازه ها - سجاد زارعی
سجاد زارعی
نسخه چاپی
دیجیتال
۴۰,۰۰۰ تومان
مدلسازی و تحلیل غیر خطی دیوار برشی بتنی در نرم افزار آباکوس - محسن رستمی
محسن رستمی
نسخه چاپی
دیجیتال
۳۵,۰۰۰ تومان
بهسازی لرزه ای سازه ها با تحلیل غیر خطی پوش آور - سیدمحمدصادق موسوی
سیدمحمدصادق موسوی
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰ تومان
مطالعات هیدرولوژی احداث پل (مطالعه موردی احداث یک پل در استان فارس) - سیدعباس حسینی
سیدعباس حسینی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۵,۰۰۰ تومان
انتگرال روی خم (ریاضی عمومی ۲) - علی عبایی
علی عبایی
نسخه چاپی
دیجیتال
۹,۵۰۰ تومان
بهسازی لرزه ای ساختمان ها با استفاده از حرکت گهواره ای - سید محمدصادق موسوی
سید محمدصادق موسوی
نسخه چاپی
دیجیتال
۳۵,۰۰۰ تومان
ایبوک مدل سازی و تحلیل ترک خوردگی تیر بتن مسلح به روش XFEM - محسن رستمی
محسن رستمی
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰ تومان
A Specification for the Design of Steel-Concrete Composite Columns -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Amplification Factors for Beam-Columns -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
basic diaphragm design - Richard B. Heagler
Richard B. Heagler
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Allowable Stress for Bending Members -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
bolt shear design consideration -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
Bracing of Continuous Columns -
نسخه چاپی
دیجیتال
رایگان
الاستیسیته (تئوری، کاربرد و محاسبات) - ساد، مارتین هوارد
ساد، مارتین هوارد
نسخه چاپی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهنمای بتن ریزی در هوای سرد (از سری کتابهای گزارشهای ACI) - مهندس امید فاطمیان
مهندس امید فاطمیان
نسخه چاپی
۶۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
رفع خطاها و هشدارها در حین تحلیل و طراحی سازه ها در ایتبس - دکتر مهدی علیرضایی، فریده بهرامی
دکتر مهدی علیرضایی، فریده بهرامی
نسخه چاپی
۲۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ترجمه آیین نامه طراحی ساختمان های بتن آرمه ACI318-14 همراه با تفسیر فارسی (یک جلدی کاملا فارسی) - دکتر علی معصومی،دکتر مسعود حسین زاده اصل، دکتر سیدحسین حسینی لواسانی،دکتر مهدی پروینی، مهندس اتیلا امینی، مهندس زهرا رمضان دوست
دکتر علی معصومی،دکتر مسعود حسین زاده اصل، دکتر سیدحسین حسینی لواسانی،دکتر مهدی پروینی، مهندس اتیلا امینی، مهندس زهرا رمضان دوست
نسخه چاپی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ترجمه آیین نامه طراحی ساختمانهای بتن آرمه ACI314-14 همراه با تفسیر (جلد دوم) - دکتر علی معصومی،دکتر مسعود حسین زاده اصل، دکتر سید حسین حسینی لواسانی،دکتر مهدی پروینی، مهندس اتیلا امینی،مهندس زهرا رمضان دوست
دکتر علی معصومی،دکتر مسعود حسین زاده اصل، دکتر سید حسین حسینی لواسانی،دکتر مهدی پروینی، مهندس اتیلا امینی،مهندس زهرا رمضان دوست
نسخه چاپی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر - دکتر علی معصومی،دکتر مسعود حسین زاده اصل، دکتر سیدحسین حسینی لواسانی،دکتر مهدی پروینی، مهندس اتیلا امینی، مهندس زهرا رمضان دوست
دکتر علی معصومی،دکتر مسعود حسین زاده اصل، دکتر سیدحسین حسینی لواسانی،دکتر مهدی پروینی، مهندس اتیلا امینی، مهندس زهرا رمضان دوست
نسخه چاپی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
سازه‌ های پس‌ کشیده، طراحی و اجرا -
نسخه چاپی
۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهنمای انجام تحلیل غیر خطی با استفاده از نرم افزار ETABS 2013 - فرهاد داوری پور
فرهاد داوری پور
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰ تومان
رهیافت حل مسئله در استاتیک و مقاومت مصالح (حل بیش از 580 مسئله بصورت تستی به همراه حل تشریحی) - دکتر مهدی علیرضایی و دکتر مهدی آرزومندی
دکتر مهدی علیرضایی و دکتر مهدی آرزومندی
نسخه چاپی
دیجیتال
۴,۸۰۰ تومان
اصول طراحی لرزه‌ای سازه‌های فولادی و کاربرد در نرم‌افزار ETABS - مهدی علیرضایی، محمدکاظم بحرانی، علی محمدی
مهدی علیرضایی، محمدکاظم بحرانی، علی محمدی
نسخه چاپی
دیجیتال
۷,۵۰۰ تومان
راهنمای گام به گام طراحی پروژه های سازه های فولادی و بتنی - احمد رضا جعفری
احمد رضا جعفری
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۵,۰۰۰ تومان
راهنمای طراحی سازه های خاص (جلد اول) همراه با مثال - سید صادق علوی
سید صادق علوی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰ تومان
سیستم های سازه ای سازه های بلند (ایبوک مصور) - ایمان الیاسیان
ایمان الیاسیان
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰ تومان
راهنمای طراحی سازه های خاص (جلد دوم) - سید صادق علوی
سید صادق علوی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰ تومان
سیستم سازه ای ساختمان های بلند -
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰ تومان
بررسی اثرات بهره گیری از جداسازهای لرزه ای در بهسازی ساختمان های بتنی - آرمین عبدالله زاده
آرمین عبدالله زاده
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰ تومان