فروشگاه کتاب

تفکیک کتابها بر اساس تگ طراحی لرزه ای
جستجوی کتاب:

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

کتابهای دارای برچسب طراحی لرزه ای
تعداد کتابها: ۳۱ عدد
تحلیل و طراحی لرزه ای پل - محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰
۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
اصول مهندسی زلزله - دکتر مهدی علیرضایی، دکتر حمزه شکیب
دکتر مهدی علیرضایی، دکتر حمزه شکیب
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۵,۰۰۰
۳۷
۹,۵۰۰ تومان
طراحی لرزه ای سازه های فولادی - LRFD - حامد صفاری، علی فخرالدینی
حامد صفاری، علی فخرالدینی
نسخه چاپی
۲۵۰,۰۰۰
۱۰
۲۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی سازه‌ های فولادی به روش LRFD در Etabs 2018 (بررسی 16 پروژه طرح لرزه ای) - مهندس مهدی ترابی
مهندس مهدی ترابی
نسخه چاپی
۲۱۸,۰۰۰
۵
۲۰۷,۱۰۰ تومان
دیجیتال
طراحي لرزه ای، سري كتاب های راهنمای مهندسی پل جلد اول - وای فاه چن، لیان دوان
وای فاه چن، لیان دوان
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
نکاتی پیرامون طراحی لرزه ای سازه های فولادی پارکینگهای طبقاتی - ل‍ن‍ی‌ ج‍ی‌. ف‍ل‍ی‍ن‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ آس‍ت‍ان‍ه‌ اص‍ل‌
ل‍ن‍ی‌ ج‍ی‌. ف‍ل‍ی‍ن‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ آس‍ت‍ان‍ه‌ اص‍ل‌
نسخه چاپی
۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری، پیوست 6 آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد 2800 (ویرایش 4) - کمیته دائمی بازنگری آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
کمیته دائمی بازنگری آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
نسخه چاپی
۲۷,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مفاهیم طراحی لرزه‌ای سازه‌ها - مهدی زهرایی،محمدرضا محمدیان
مهدی زهرایی،محمدرضا محمدیان
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
اصول طراحی لرزه‌ای سازه‌های فولادی و کاربرد در نرم‌افزار ETABS - مهدی علیرضایی، محمدکاظم بحرانی، علی محمدی
مهدی علیرضایی، محمدکاظم بحرانی، علی محمدی
نسخه چاپی
دیجیتال
۷,۵۰۰ تومان
آنالیز لرزه ای ساختمان ها -
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰ تومان
طراحی لرزه ای قاب خمشی با شکل پذیری ویژه بتنی -
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰ تومان
طراحی لرزه ای ساختمان های مصالح بنایی -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
محاسبه بار باد وارد بر تجهیزات بام -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
طراحی لرزه ای براساس عملکرد در سازه -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
فاز ۲ توسعه معیار طراحی لرزه ای براساس عملکرد -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
طراحی لرزه‌ای ساختمان RCC بر اساس عملکرد -
نسخه چاپی
دیجیتال
۳,۰۰۰ تومان
طراحی جداگر لرزه ای در مخازن نفت و گاز - رضا بهادری خسروشاهی
رضا بهادری خسروشاهی
نسخه چاپی
۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
تحلیل غیرخطی و طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح - آرش رستمی
آرش رستمی
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی سازه‌های فولادی (جلد هفتم) - مباحث طرح لرزه ای - دكتر مجتبی ازهری، دكتر سیدرسول میرقادری
دكتر مجتبی ازهری، دكتر سیدرسول میرقادری
نسخه چاپی
۲۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
فلسفه طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد - موسی محمودی صاحبی، فرید محمودی صاحبی
موسی محمودی صاحبی، فرید محمودی صاحبی
نسخه چاپی
۱۲,۲۰۰ تومان
دیجیتال
زلزله برای همه - محمدرضا تابش پور
محمدرضا تابش پور
نسخه چاپی
۵۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ضوابط طراحی لرزه‌ای دیوارهای جداکننده - نادر خواجه‌احمدعطاری، ناهید عطارچیان، مژده زرگران
نادر خواجه‌احمدعطاری، ناهید عطارچیان، مژده زرگران
نسخه چاپی
۱۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
اتصالات پیش پذیرفته برای قاب های خمشی فولادی ویژه و متوسط در کاربردی های لرزه ای - دکتر علیرضا رضائیان
دکتر علیرضا رضائیان
نسخه چاپی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال