فروشگاه کتاب

تفکیک کتابها بر اساس تگ تحلیل غیر خطی
جستجوی کتاب:

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

کتابهای دارای برچسب تحلیل غیر خطی
تعداد کتابها: ۱۱ عدد
تحلیل و طراحی لرزه ای پل - محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰
۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
تحلیل غیر خطی ارزیابی عملکرد سازه سه بعدی PERFORM - دکتر علی خیرالدین، مهندس حامد اسمعیلی، مهندس محمد بزاز
دکتر علی خیرالدین، مهندس حامد اسمعیلی، مهندس محمد بزاز
نسخه چاپی
۲۰۰,۰۰۰
۱۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مدلسازی و تحلیل غیر خطی دیوار برشی بتنی در نرم افزار آباکوس - محسن رستمی
محسن رستمی
نسخه چاپی
دیجیتال
۳۵,۰۰۰ تومان
بهسازی لرزه ای سازه ها با تحلیل غیر خطی پوش آور - سیدمحمدصادق موسوی
سیدمحمدصادق موسوی
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۰,۰۰۰ تومان
راهنمای انجام تحلیل غیر خطی با استفاده از نرم افزار ETABS 2013 - فرهاد داوری پور
فرهاد داوری پور
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰ تومان
معرفی روش تحلیل غیرخطی طول قوس(ARC-LENGTH) - تیام شیرزادی
تیام شیرزادی
نسخه چاپی
دیجیتال
۳۵,۰۰۰ تومان
تحلیل غیرخطی و طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح - آرش رستمی
آرش رستمی
نسخه چاپی
۳۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
دستنامه مهندسی زلزله 25: تحلیل غیرخطی سازه‌ها - محمدرضا تابش پور
محمدرضا تابش پور
نسخه چاپی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مدلسازی و تحلیل غیر خطی با استفاده از نرم افزار PERFORM-3D - حمیدرضا توکلی،مجید مرادی
حمیدرضا توکلی،مجید مرادی
نسخه چاپی
دیجیتال