فروشگاه کتاب

تفکیک کتابها بر اساس تگ طراحی پل
جستجوی کتاب:

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

کتابهای دارای برچسب طراحی پل
تعداد کتابها: ۲۲ عدد
طراحی و ارزیابی پل‌های راه و راه‌آهن - جلد سوم: طراحی سازه‌ای پل‌ها به کمک نرم‌افزار CSi Bridge - امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی و ارزیابی پل‌های راه و راه‌آهن - جلد دوم: مدل‌سازی و تحلیل سازه‌ای پل‌ها به کمک نرم‌افزار CSi Bridge - امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی و ارزیابی پل‌های راه و راه‌آهن - جلد اول: مفاهیم بنیادین - امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
امید افشاریان زاده، سید محمد رضوی
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جلد سوم ترجمه مقررات AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 7th Ed, 2014 - موسسه َAASHTO آمریکا
موسسه َAASHTO آمریکا
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جلد دوم ترجمه مقررات AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 7th Ed, 2014 - موسسه AASHTO آمریکا
موسسه AASHTO آمریکا
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
جلد اول ترجمه مقررات AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 7th Ed, 2014 - موسسه AASHTO آمریکا
موسسه AASHTO آمریکا
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۱۵۰,۰۰۰
۳۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای سازه‌های بزرگراهی بخش اول: پل ها - موسسه FHWA آمریکا
موسسه FHWA آمریکا
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۷۵,۰۰۰
۳۴
۵۰,۰۰۰ تومان
تحلیل و طراحی لرزه ای پل - محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰
۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
پل های ایران و جهان - دکتر محمود گلابچی، دکتر متین علاقمندان
دکتر محمود گلابچی، دکتر متین علاقمندان
نسخه چاپی
۹۸,۰۰۰
۲۰
۷۸,۴۰۰ تومان
دیجیتال
تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE - مهندس سینا قاسمی، احمدسرایی
مهندس سینا قاسمی، احمدسرایی
نسخه چاپی
۱۷۸,۰۰۰
۵
۱۶۹,۱۰۰ تومان
دیجیتال
پل های اکسترادوز از پیدایش تا جزئیات طراحی - محمدرضا صافدل، سهیل آل رسول
محمدرضا صافدل، سهیل آل رسول
نسخه چاپی
۹۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مطالعات هیدرولوژی احداث پل (مطالعه موردی احداث یک پل در استان فارس) - سیدعباس حسینی
سیدعباس حسینی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۵,۰۰۰ تومان
راهنمای طراحی سازه های خاص (جلد دوم) - سید صادق علوی
سید صادق علوی
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۰,۰۰۰ تومان
بارگذاری پل ها -
نسخه چاپی
دیجیتال
۵,۰۰۰ تومان
طراحی پل ها بر اساس تغییر مکان -
نسخه چاپی
دیجیتال
۵,۰۰۰ تومان
مدل سازی، تحلیل و طراحی پل ها با CSiBridge - اکبر رسول نیا، محسن عظیمی
اکبر رسول نیا، محسن عظیمی
نسخه چاپی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
ملحقات پل : سیستم های تکیه گاه و درز انبساط - سهیل آل رسول، محمدرضا صافدل
سهیل آل رسول، محمدرضا صافدل
نسخه چاپی
۱۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مهندسی پل طراحی زیر سازه - وای فان چن،لیان دو آن
وای فان چن،لیان دو آن
نسخه چاپی
۴۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
پل سازی به روش پیشرانی (در آمدی بر طرح و اجرا) - سهیل آل رسول
سهیل آل رسول
نسخه چاپی
دیجیتال
طراحی پل (پل های بتن مسلح فولادی و پیش تنیده) - شاپور طاحونی
شاپور طاحونی
نسخه چاپی
دیجیتال
تحلیل و طراحی پل های کابلی - سعید امیری ، مهدی خالقیان ، محسن شیخی
سعید امیری ، مهدی خالقیان ، محسن شیخی
نسخه چاپی
دیجیتال
اصول مهندسی طراحی پل - تی.آر.جاگادیش-ام.ای.جاریام
تی.آر.جاگادیش-ام.ای.جاریام
نسخه چاپی
دیجیتال