فروشگاه کتاب

تفکیک کتابها بر اساس تگ ضریب رفتار
جستجوی کتاب:

کتاب های مهندسی عمران

دانلود کتاب های مهندسی عمران

کتابهای دارای برچسب ضریب رفتار
تعداد کتابها: ۵ عدد
تحلیل و طراحی لرزه ای پل - محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
محمد قاسم وِتر، نیما نیک، بهروز منصوری
نسخه چاپی
دیجیتال
۱۲۰,۰۰۰
۷۱
۳۵,۰۰۰ تومان
طراحی لرزه ای قاب خمشی با شکل پذیری ویژه بتنی -
نسخه چاپی
دیجیتال
۱,۰۰۰ تومان
مرجع سوالات مهندسی زلزله - دکتر امیرحسین خلوتی
دکتر امیرحسین خلوتی
نسخه چاپی
دیجیتال
مدلسازی و تحلیل غیر خطی با استفاده از نرم افزار PERFORM-3D - حمیدرضا توکلی،مجید مرادی
حمیدرضا توکلی،مجید مرادی
نسخه چاپی
دیجیتال