فروشگاه کتاب

جستجوی کتاب:
کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین

کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین

نویسنده:
آن. آر. بییر، کاترین هیگینز
مترجم:
سید حسین بحرینی، کیوان کریمی
ناشر:
دانشگاه تهران
تعداد صفحه:
۵۰۲
زبان نوشتار:
فارسی
سال انتشار:
۱۳۹۳
نوبت چاپ:
ششم

معرفی کتاب برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ است.

فهرست مطالب:
پیشگفتار

بخش اول: برنامه ریزی زمین
1. برنامه ریزی زمین چیست؟
٢. برنامه ریزی محیطی در برنامه ریزی زمین

بخش دوم: بررسی وضح موجود زمین
3. مقدمه ای بر بررسی وضع موجود زمین
4. محیط فیزیکی
۵. محیط طبیعی
۶. جنبه های محیط اجتماعی: کاربری زمین، مدیریت زمین و خصوصیات منظر

بخش سوم: فضاهای مردمی
٧. بسترهای محیطی و کیفیت زندگی
٨. الزامات استفاده کنندگان

بخش چهارم: طرح زمین
٩. شناسایی توان زمین
10. تهیه طری زمین
11. مطالعه موردی فورت پارک (Fort Park)

بخش پنجم. برنامه ریزی محیطی شهری پایدار تصویری از فرایند برنامه ریزی محیطی مجتمع های زیستی محلی آن. آر. بیر (Anne R. Beeer)
12. بررسی وضع موجود (Inventory) از نظر محیطی و ارزیابی تاثیر یافته ها برای مجتمع های زیستی محلی پایدار
13. طرح محیطی یک مجتمع زیستی محلی - تفسیر اطلاعات برای تدوین
راهکاری برای دستور کار محلی 21» (Local Agenda 21)
١۴. «اقدامات، پایداری محیطی در سطح همسایگی - اجرای، «دستورکار محلی ٢١»
15. تکنیک‌های جمع آوری و ارائه داده های مربوط به زمین و کنندگان
16. تکنیک‌های ارزیابی قابلیتهای زمین
17. تهیه و تدوین یک طرح زمین
منابع بخش پنجم
ضمیمه الف: دستور کار محلی 21 و محیط های شهری پایدار
فهرست موضوعی
نسخه دیجیتال
ناموجود
اطلاع از موجودی کالا
نسخه فیزیکی (چاپی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان
خرید نسخه فیزیکی
شاید این کتابها را نیز بپسندید
نظم و بی نظمی در معماری - محمدرضا بمانیان، آرین امیرخانی، محمدرضا لیلیان
محمدرضا بمانیان، آرین امیرخانی، محمدرضا لیلیان
نسخه چاپی
دیجیتال
۲۹,۰۰۰ تومان
معماری پانزدهم تست تألیفی - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۸,۰۰۰
۱۰
۲۵,۲۰۰ تومان
دیجیتال
معماری دوازدهم دروس فنی ساختمان ایستایی - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۲۵۰,۰۰۰
۱۰
۲۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
جزئیات ارتقا دهنده معماری - محمود گلابچی، احسان سروش نیا
محمود گلابچی، احسان سروش نیا
نسخه چاپی
۱۱۰,۰۰۰
۲۰
۸۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
طراحی فنی و اجزا ساختمان 2 - مهدی پرنا
مهدی پرنا
نسخه چاپی
۹۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
راهنمای جامع مهندسی سازه برای معماران - پیت سیلور، ویل مکلین، پیتر ایوانز
پیت سیلور، ویل مکلین، پیتر ایوانز
نسخه چاپی
۷۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
روش‌ های تحقیق در معماری - لیندا گروت، دیوید وانگ
لیندا گروت، دیوید وانگ
نسخه چاپی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
روش طرح و ساخت با رویکردهای 3034 Turnkeyو EPC وBOT و Bridging - سیدنی لوی
سیدنی لوی
نسخه چاپی
۹۸,۰۰۰ تومان
دیجیتال
نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان - پیر فون مایس
پیر فون مایس
نسخه چاپی
۷۲,۰۰۰ تومان
دیجیتال