فروشگاه کتاب

جستجوی کتاب:
کتاب دستورالعمل مقاوم سازی ساختمان های خرجینی

کتاب دستورالعمل مقاوم سازی ساختمان های خرجینی

نویسنده:
شورای راهبردی مقاوم سازی
ناشر:
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
تعداد صفحه:
۵۶
زبان نوشتار:
فارسی
سال انتشار:
۱۳۹۵
نوبت چاپ:
اول

معرفی کتاب دستورالعمل مقاوم سازی ساختمان های خرجینی

ساختمانهای اتصال خرجینی طی چندین دهه فرم غالب سازه ای بوده و بخش بزرگی از ساختمانهای موجود را تشکیل میدهد. بسیاری از این ساختمانها فاقد سیستم لرزه بر مناسب می باشند و از این رو، شدیدا آسیب پذیرند. ضوابط کلی بهسازی این نوع ساختمان در نشریه ۳۶۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح گردیده است، اما تجربه نشان داد استفاده از این ضوابط به دلیل کلی بودن و پیچیدگی با مشکلاتی مواجه است. از این رو، در دستورالعمل حاضر با حفظ چارچوب کلی طراحی عملکردی حاکم بر نشریه ۳۶۰، و با استفاده از نتایج تحقیقات علمی و اطلاعات و تجارب حاصل از برنامه بهسازی در دهه گذشته، تلاش گردیده ضوابطی جامع، ساده و کاربردی برای بهسازی ساختمانهای اتصال خرجینی فراهم گردد. در تهیه این دستور العمل اصول زیر مد نظر بوده است: . تنظیم ضوابط طراحی براساس تغییرشکل (عملکرد) بجای مقاومت؛ . پرهیز از طرح مطالبی که برای ساختمانهای محدوده این دستورالعمل موضوعیت ندارد؛ . در نظر گرفتن مصداقهای واقعی، و عدم تکیه بر حالتهای نادر؛ . عدم تجویز آزمایشهای غیرضروری؛ . در نظر گرفتن ایستایی سازه زیر اثر بار وزن در سالهای بهره برداری، به عنوان یک آزمایش ارزشمند
که انجام بخشی از مطالعات و تحلیلها را غیرضروری می سازد. علاوه بر این، موضوع کاهش هزینه به عنوان تعیین کننده ترین چالش بهسازی بطور خاص در تنظیم
ضوابط مد نظر بوده است زیرا هر قدر هزینه بهسازی کمتر و اجرا آسانتر باشد اقبال عمومی به مقاوم سازی بیشتر می گردد. برعکس ضوابط سخت گیرانه و هزینه زیاد موجب عدم استقبال شهروندان و تداوم خطر هولناک زلزله است. در این دستور العمل فلسفه تغییر شکل بطور کامل جایگزین مقاومت شده است زیرا دارای بنیان منطقی تری است و انعطاف زیادی را نیز برای طرحهای بهسازی لرزه ای فراهم می سازد.
نسخه دیجیتال
۴۰ تخفیف
۸,۰۰۰
۴,۸۰۰ تومان
خرید نسخه دیجیتال
نسخه فیزیکی (چاپی)
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید نسخه فیزیکی
شاید این کتابها را نیز بپسندید
دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای سازه‌های بزرگراهی بخش اول: پل ها - موسسه FHWA آمریکا
موسسه FHWA آمریکا
نسخه چاپی
۳۵۰,۰۰۰
۱۵
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۷۵,۰۰۰
۳۴
۵۰,۰۰۰ تومان
کتاب مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) - تحقیقات ساختمان
تحقیقات ساختمان
نسخه چاپی
۲۵,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۵,۰۰۰
۳۰
۳,۵۰۰ تومان
کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان: نظامات اداری - دفتر مقررات ملی ساختمان
دفتر مقررات ملی ساختمان
نسخه چاپی
۵۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
۲,۵۰۰ تومان
دستورالعمل و مشخصات فنی بتن خودتراکم - کمیته تخصصی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
کمیته تخصصی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
نسخه چاپی
۳۰,۰۰۰ تومان
دیجیتال
مقررات مالی و معاملاتی طرح های عمرانی و غیر عمرانی شهرداری ها و دستگاه های اجرایی - مهندس محمد عظیمی آقداش، مهندس مرتضی آبدار بخشایش، مهندس مظفر سلیمانی
مهندس محمد عظیمی آقداش، مهندس مرتضی آبدار بخشایش، مهندس مظفر سلیمانی
نسخه چاپی
دیجیتال